Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

12. 1921. julius 30. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 1066 - 1067 - 1068

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGA 1921. ÉVI JÚLIUS HÓ 30-ÁN TARTOTT 12-ik, RENDKÍVÜLI, KÖZGYŰLÉSE I. TÁRGY. Bizottsági és. tanácsi előterjesztés a nemzetgyűlés előtt fekvő s az ingatlanok, a felszerelési tárgyak, az árúraktárak, az ipari üzemek és egyéb jószágok vagyon­váltságáról szóló törvényjavaslat tárgyában. (Előadó: dr. Buzsáki Rudolf főjegyző.) II. JEGYZŐKÖNYV". Jelen voltak: Folkusházy Lajos alpolgármester elnöklése mellett dr. Buzáth János alpolgár­mester, Bárdi István, dr. Berezel Jenő, Bukovszky Viktor, Orczy Gyula tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, dr. Csupor József tanácsnok h. dr. Buzsáki Rudolf főjegyző, dr. Szabó Imre tiszti főügyész, dr. Szabó Sándor tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, továbbá: Albert Ferenc Ambruss Gyula dr. Aubermann Miklós dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bársony Elemér Bednárz Róbert dr. Bieber Jenő Bolin József Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Buday Dezső Fejérpataky László dr. Fodor Jenő Günther Béla Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghi Horváth Károly (IV. ker.) Ilovszky János Jaczkó Pál dr. törvényhatósági bizottsági tagok. Jajczay János Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Kaich János Karczag Vilmos Lázár Ferenc dr. Liptay Lajos dr. Marz Károly Mettelka Frigyes (id.) Mihalkovics Szilárd Minké Béla dr. Müller Antal Müller József Leó Nagy István­Nóvák István Oremusz Ödön Paulheim Ferenc Pekovics János Perczel Béla Petrovácz Gyula Piazza Győző Politzer Gusztáv dr. Póser István Schmidkunz Lajos Stadler Nándor Stern József dr. Stumpf Károly Szakái Géza Szémann Mihály Vass Béla Vasek Ernő dr. Vikár Béla Vitéz Aladár Weiller Ernő dr. Wensky Nándor Wéber József (ifj.) Wolff Károly dr. Zilahi-Kiss Lajos Zimmermann Dezső Zlinszky János dr. !1066. Folkusházy Lajos alpolgármester, elnök a rendkívüli közgyűlést d. e. 11 órakor megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri: Fodor Jenő, bibithi Horváth János, dr. Joanovich Pál, Müller József Leó, Nagy István és Szémann Mihály törvény­hatósági bizottsági tagokat, a tanács részéről pedig dr. Buzáth János alpolgár­mestert. !1067. Elnök jelenti, hogy Slachta Margit törvényhatósági bizottsági tag a mai közgyűlésről távolmaradását kimentette. Tudomásul szolgál. !1068. Elnök jelenti, hogy dr. Lázár Ferenc törvényhatósági bizottsági tag napi­rend előtti felszólalásra kért és kapott engedélyt. Dr. Lázár Ferenc törvényhatósági bizottsági tag, tekintettel a nagy száraz­ságra és tűrhetetlen forróságra, megnyugtató kijelentést kér a nagyközönség érde­kében a zavartalan vízszolgáltatást illetőleg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom