Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

11.9 1921. julius 16. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

1921. július 16-iki közgyűlés. 387 X. JEGYZŐKÖNYV. KILENCEDIK NAP. Jelen vojtak: Folkusházy Lajos alpolgármester h. elnök, később Rényi Dezső alpolgármester h. elnök elnöklése mellett Bárdi István, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Csupor József dr., Fock Ede, Orczy Gyula, Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Till Antal, Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szaszovszky József tan.-főjegyző, Purebl Győző dr. h. Hamvasy István dr. főjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, továbbá: Albert Ferenc Aubermann Miklós dr. Avarffy Elek dr. Baranski Gyula dr. Bauknecht Tamás Bársony Elemér Bednárz Róbert dr. Benárd Ágost dr. Bieber Jenő Birnski Lipótné Bohn József Bozóky Ádám dr. Buday Dezső Conlegner József dr. Csilléry András dr. Dániel István Deér Endre dr. Demény Károly Divényi Károly dr. Dörfler Lajos ' Elek Mór dr. Ereky Károly Fábián Béla dr. Fáy Aladár dr. Fejérpátaky László dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Freund Dezső Gáspár Fütöp Günther Béla Gyulay János Haller István Haller I. József dr. Hann Arnold Hegedűs József dr. ' Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Horváth 'János bibithi Horváth János dr. csepreghi Horváth Károly (IV. ker.) Hutyra Ferenc dr. Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay Járlos Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász Mihály Kaczián János Kaich János Karczag Vilmos Kazay László dr. Kollár Lajos Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Ernő dr. Körmöczi Zoltán dr. Krizs Árpád dr. Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Liedemann Frigyes dr. Liptay Lajos dr. Maródy József Márz Károly Mettelka Fiigyes (id.) Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller József Leó Nagy Ferenc Nagy István Németh József Nóvák István • Pékár Imre dr. Pekovics János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Pfeiffer István Piazza Győző Platthy György dr. Popelka Béla Póser István Rácz Sándor Rejtő Sándor Rose Henrik dr. Rosenák Miksa dr. Rózsavölgyi Gyula Sagmüller József Sajó Sándor Schmidkunz Lajos Slachta Margit Sorg Antal Stumpf Károly Szabó József Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula

Next

/
Oldalképek
Tartalom