Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

11.7 1921. julius 13. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

19 21. júli us 1 3-iki k özgyűlés. 297 VIII. JEGYZŐKÖNYV. HETEDIK NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester elnök, később Folkusházy Lajos alpolgár­mester h. elnök és végül Rényi Dezső alpolgármester h. elnök elnöklése mellett: Buzáth János dr. alpolgármester, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Bárdi István, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Csupor József dr., Fock Ede, Orczy Gyula, Purebl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Till Antal, Vájna Ede, Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok­főjegyző, Lobmayer Jenő dr. tanácsnok h. Karányi Emil főjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, továbbá: Albert Ferenc Aubermann Miklós dr. Balkányi Kálmán Baranski Gyula dr. Becsey Antal Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bienski Lipótné Bohn József Bozóky Ádám dr. Bródy Ernő dr. Buday Dezső Conlegner József dr. Csefkó István Csilléry András dr. Dörfler Lajos Ereky Károly Fábián Béla dr. Fáy Aladár dr. Fejérpataky László dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Freund Dezső Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Gűnther Béla Hann Arnold Hegedűs József dr. Hikádé József Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghi Horváth Károly (IV. ker.) Hovszky János Jaczkó Pál dr. törvényhatósági bizottsági tagok. Jajczay János Jeszenszky István dr. joanovich Pál dr. Juhász István dr. Kaczián János Kaich János Karczag Vilmos Kontra Aladár Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Krizs Árpád dr. Lackenbacher György Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Liedemann Frigyes dr. Liszka Árpád dr. Marinovich Imre dr. Mettelka Frigyes id. Mihálkovics Szilárd Milbich Tamás Mohr Henrik Müller Antal Nóvák István Ortvay Rezső Papp Vilmos dr. Pálfy József Pekovics János Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Pfeiffer István Piazza Győző Platthy György dr. Politzer Gusztáv dr. Popelka Béla Rejtő Sándor Rerich Elemér Rosenák Miksa dr. Rózsavölgyi Gyula Sagmüller József Sajó János Sajó Sándor Schmidkunz Lajos Slachta Margit Stumpf Károly Szabóky Alajos dr. Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szentgáli Antalné Szémann Mihály Szőke Gyula dr. K. Törökné Kovács Hermin Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. Vass Béla Vasek Ernő dr. Válya Gyula dr. Verebély Jenő dr. Viczián István dr. Vitéz Aladár Vogel Gyula Wolff Károly dr. Zala Zsigmond Zlinszky János dr. Zilahi-Kiss Lajos Zimmermann Dezső Zlinszky János dr. 75

Next

/
Oldalképek
Tartalom