Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

11.5 1921. julius 11. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

1921. július 11-iki közgyűlés. 293 VI. JEGYZŐKÖNYV. ÖTÖDl£ NAP. Jelen voltak: Folkusházy Lajos alpolgármester h. elnök, később Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester elnök, Rényi Dezső majd Buzáth János dr. alpolgármester Ti. elnök elnöklése mellett Bárdi István, Berezel Jenő dr., Bukovszkv Viktor, Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Orczy Gyula, Purébl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Till Antal, Vájna Ede, Zilahi­Kiss Jenő dr., tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Lobmayer Jenő dr. tanácsnok h. Karányi Elemér főjegyző, Városy Gyula dr. tanácsnok h. Papperth Győző főjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő; továbbá: Albert Ferenc Balkártyi Kálmán dr. Baranski Gyula dr. ^Bauknecht Tamás Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bienski Lipótné , Bohn József Bozóky Ádám dr. Bródy Ernő dr. Csilléry András dr. Dániel István Demény Károly Dörfler Lajos Fábián Béla dr. Fejérpataky László dr. Gáspár Fülöp Günther Béla Gyulay János Hamar István . Hann Arnold Hikádé József Horváth János bibithi Horváth Károly (IV. ker.) Hutyra Ferenc dr. llovszky János Jaczkó Pál dr. Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Kaczián János Kaich János Karczag Vilmos törvényhatósági bizottsági tagok. Kossalka János dr. Kovács Andor Körmöczi Zoltán dr. Kricsfalussy Mihály Krizs Árpád dr. Lackenbacher György Lampel Vilmos Liedemann Frigyes dr. Mahunka Imre Mettelka Frigyes id. Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Müller Antal Nagy Ferenc Nagy István Nessi Gyula Oberschal Viktor dr. Ortvay Rezső Pakots József Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Pfeiffer István Piazza Győző Platthy György dr. Popelka Béla Póser István Rácz Sándor Rejtő Sándor Rerich Elemér Rosenák Miksa dr. Rózsavölgyi Gyula Rusolán Endre Sagmüller József Schmidkunz Lajos Schubert Sándor Sorg Antal Szabó József Szabóky Alajos dr. Szakmándy János Szentgáli Antalné Szémann Mihály Szilágyi Károly Szokolay Antal dr. Sz3ke Gyula dr. Takács István dr. Teles Béla dr. Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. Vass Béla Válya Gyula dr. Verebély Jenő dr. Viczián István dr. Vitéz Aladár Vogel Gyula Vörösvári Miklós dr. Weiss Konrád dr. Wensky Nándor Wilhelm Adolf dr. Wolff Károly dr. Zala Zsigmond Zielinski Szilárd dr. Zilahi-Kiss Lajos Zimmermann Dezső Zlinszky János dr. 74

Next

/
Oldalképek
Tartalom