Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

11.3 1921. julius 8. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

1921. július 8-iki közgyűlés. ] 287 IV. JEGYZŐKÖNYV". H HARMADIK NAP. Jelen voltak: Folkusházy Lajos alpolgármester, későbbRényi Dezső alpolgármester, majd végül Buzáth János dr. alpolgármester h. elnök elnöklése mellett Bárdi István, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Orczy Gyula, Purebl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Till Antal, Vájna Ede, Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos h. Vég János dr. főorvos, Acs Ferenc főszámvevő; továbbá: Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bauknecht Tamás Bársony Elemér Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Buday Dezső Csilléry András dr. Deér Endre dr. Demény Károly Divényi Károly "dr. Dörfler Lajos Elek Mór dr. Ereky Károly Ernszt Sándor dr. Fábián Béla dr. Feleki Béla dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Freund Dezső Gáspár Fülöp Günther Béla Haller István Hamar István Hegedűs József dr. Herritz Rezső Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghy törvényhatósági bizottsági tagok. Horváth Károly (IV. ker.) Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Kaich János Karczag Vilmos Kazay László dr. Kovács Andor Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kreisler Jenő Kricsfalussy Mihály Krizs Árpád dr. Kutasy Jenő Lajta Henrik Lázár Ferenc dr. Mettelka Frigyes id. Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Mohr Henrik Müller József Leó Nagy Ferenc Nessi Gyula Németh József Nóvák István Oremusz Ödön Ortvay Rezső Pakots József Perczel Béla Pető Sándor dr. Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Platthy György dr. Póser István Reiss Mór dr. Rejtő Sándor Rerich Elemér Rózsavölgyi Gyula Schmidkunz Lajos Schubert Sándor Szabóky Alajos dr. Szakái Géza Szskmándy János Szentgáli Antalné Szémann Mihály Takács István dr. Törökné Kovács Hermin Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. Vass Béla Verebély Jenő dr. Viczián István dr. Vitéz Aladár Vogel Gyula Wensky Nándor Wilhelm Adolf dr. Wolff Károly dr. Zala Zsigmond Zielinski Szilárd dr. Zilahi-Kiss Lajos Zimmermann Dezső Zlinszky János dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom