Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

11.1 1921. julius 6. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

1921. július 6-iki közgyűlés. 277 II. JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ NAP. jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester elnök, később Folkusházy Lajos, majd Buzáth János dr. alpolgármester, h. elnök elnöklése mellett Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Bárdi István, Bukovszky Viktor, Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Orczy Gyula, Purebl Győző dr., SallayÁrpád dr., Sántha Dénes, Till Antal, Vájna Ede, Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Lobmayer Jenő dr. tanácsnok h. Karányi Emil főjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató; továbbá: Albert Ferenc Apponyi Albert gróf Aubermann Miklós dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bauknecht Tamás Bartók Béla Bársony Elemér Becsey Antal Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bienski Lipótné Bohn József Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Csilléry András dr. Dániel István Deér Endre dr. Demény Károly Dörfler Lajos Elek Mór dr. Ernszt Sándor dr. Fayer Sándor Fábián Béla dr. Fáy Aladár dr. Fejérpataky László dr. Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Füzesséry Zoltán dr. Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp • Günther Béla Hajdú Marcell dr. Hamar István Hann Arnold Hegedűs József dr. Herritz Rezső Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghy Horváth Károly (h. államtitk.) Horváth Károly .(IV. ker.) Hutyra Ferenc dr. Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász Mihály Kaczián János Kaich János Karczag Vilmos Kazay László dr. Keömley Nándor dr. Kiss Ferenc dr. Kleineisel Jakab dr. Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kreisler Jenő Kricsfalussy Mihály Krizs Árpád dr. Kutasy Jenő Lackenbacher György Lajta Henrik Lampel Vilmos . Lédermann Mór Liedemann Frigyes dr. Liptay Lajos dr. Liszka Árpád dr. Mahunka Imre Marinovich Imre dr. Maródy József Mayer Ernő dr. Márz Károly Mettelka Frigyes (id.) Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Milbich Tamás Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Nagy István Nessi Gyula Németh József Nóvák István Oberschal Viktor dr. Oremusz Ödön Ortvay Rezső 70

Next

/
Oldalképek
Tartalom