Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

1.2 1921. január 21. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 57 - 58 - 59

1921. január 21-iki közgyűlés. 57—59. szám. 23 III. JEGYZŐKÖNYV. MÁSODIK NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, később Buzáth János dr. alpolgármester elnöklése mellett Rényi Dezső alpolgármester, Bárdi István, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Édes Endre, Lobmayer Jenő dr., Purébl Győző dr., Szaszovszky József SS*" 1 '", Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi­Kiss Jenő dr. tanácsnokok; továbbá : Bauknecht Tamás Beesey Antal Bieber Jenő Bienski Lipótné Bohn József Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Csefkó István Dániel István Divényi Károly dr. Fayer Sándor Fejérpataky László dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fodor Jenő Hann Arnold Hilbert Vilmos Horváth János bibithi Horváth János dr. Horváth Károly (IV. ker.) Hoszu István Ilovszky János Jaczky Pál dr. Jajczay János Joanovich Pál Juhász István dr. Kaich János Kosztel nik Ferenc Krizs Árpád dr. Lázár Ferenc dr. Liedemann Frigyes dr. Müller Antal Nagy István Németh József Paulheim Ferenc Pálfy József Perndl Flóris Petrovácz Gyula Rácz Sándor Scmidkunz Lajos Stadler Nándor Szakmándy János Szigeti János Szokolay Antal dr. Valnicsek Béla dr. Vass Béla Zilahi-Kiss Lajos törvényhatósági bizottsági tagok. !57. Dr. Sipöcz Jenő h. főpolgármester a mai napra egybehívott folytatólagos rendes közgyűlést délután 4 órakor megnyitja, a jegyzőkönyv hitelesítésére bibithi Horváth János, dr. jaczkó Pál, Joanovich Pál, dr. Liedemann Frigyes, Pálfy József és Szigeti János törvényhatósági bizottsági tagokat, a tanács részéről pedig Rényi Dezső alpolgármestert kéri fel. !58. Elnök jelenti, hogy távolmaradásukat kérik igazoltnak tekinteni: betegsége miatt Folkusházy Lajos alpolgármester és Szőke Gyula törvényhatósági bizottsági tag. Tudomásul szolgál. !59. Elnök bejelenti, hogy ezen közgyűlésre idejében bejelentett interpellációk közül Joanovich Pál törvényhatósági bizottsági tag interpellációja elő­terjesztésétől a kórházi költségvetés tárgyalásának befejezhetése érdekében, tegnapelőtt elállott, javasolja, hogy ez az interpelláció ma terjesztessék elő. Egyben jelenti, hogy Zilahi-Kis Lajos törvény­hatósági bizottsági tag engedélyt kapott arra, hogy a mai ülésen már bejegyzett két interpellációját: a lisztellátás és a budai törvényszéki palota építése ügyében előterjeszthesse.

Next

/
Oldalképek
Tartalom