Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

9. 1921. junius 1. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

220 ,1921. június 1. közgyűlés. II. JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester elnök,később Rényi Dezső alpolgármester, h. elnök elnöklése mellett Folkusházy Lajos, . alpolgármester, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Bárdi István, Berezel Jenő dr., Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, PurébI Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr., tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Gárdonyi Albert dr. főlevéltáros; továbbá: Albert Ferenc Ambruss Gyula dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bauknecht Tamás Bartók Béla Bársony Elemér Becsey Antal Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bienski Lipótné Bohn József Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Csilléry András dr. Dániel István Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Ereky Károly Ernszt Sándor dr. Fábián Béla dr. Fáy Aladár dr. Fejérpataky László dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fodor Jenő Fóthi Vilmos Freund Dezső Frühwirth Mátyás Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Günther Béla Hajdú Marcell dr. Haller I. József dr. Hamar István Hann Arnold Hanuy Ferenc dr. Hegedűs József dr. Herritz Rezső Hikádé József Homonnay Tivadar dr. Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghy Horváth Miksa Horváth Károly (IV. ker.) Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jeszenszky István dr. . Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Karczag Vilmos Kazay László dr. Kertész K. Róbert Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kleineisel Jakab dr. Kossalka János dr. Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kreisler Jenő Kricsfalussy Mihály Krizs Árpád dr. Kutasy Jenő Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Léder József Ede Liptay Lajos -dr. Liszka Árpád dr. Mahunka Imre Marinovich Imre dr. Mayer Ernő dr. Mettélka Frigyes (id.) Mihalkovics Szilárd Milbich Tamás Minké Béla dr. Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Nessi Gyula Németh József Nóvák István Oremusz Ödön Ortvay Rezső Pakots József Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pálfy József Pekovics János Perczel Béla Perndl Flóris Pető Sándor dr. Pfeiffer István Piazza Győző Platthy György dr. Rerich Elemér Rosenák Miksa dr. Rózsavölgyi Gyula Sagmüller József Sándor Béla Schlosser Károly Schmidkunz Lajos

Next

/
Oldalképek
Tartalom