Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

8.2 1921. május 18. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

1921. május 18-iki közgyűlés. 207 III. JEGYZŐKÖNYV. MÁSODIK NAP. Jelen voltak: Rényi Dezső alpolgármester elnöklése mellett Buzáth János dr. alpolgármester, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Bárdi István, Berezel Jenő dr., Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, PurebI Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Till Antal és Városy]Gyula dr. tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Zilahi-Kissjenődr. h. Némethy Béla dr. főjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató; továbbá: Albert Ferenc Ambruss Gyula dr. Auberrnann Miklós dr. Avarffy Elek dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bársony Elemér Becsey Antal Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bienski Lipótné Bohn József Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Brunecker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Csilléry András dr. Dániel István Qeér Endre dr. Demény Károly Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Elek Mór dr. Ereky Károly Ernszt Sándor dr. Faludy István Fejérpataky László dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fodor Jenő Fóthi Vilmos Freund Dezső Frühwirth Mátyás Füzesséry Zoltán dr. Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Gordon Róbert Günther Béla Gyulay János Hajdú Marcell dr. Haller I. József dr. Hann Arnold Hegedűs József dr. Hikádé József Hilbert Vilmos Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghy Horváth Károly (h. államtit.) Horváth Károly (IV. ker.) Horváth Miksa Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Kaczián János Karczag Vilmos Kazay László dr. Keömley Nándor dr. Kertész K. Róbert Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kleineisel Jakab dr. Kontra Aladár Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kricsfalussy Mihály Krizs Árpád dr. Lampel Vilmos Liedemann Frigyes dr. Liptay Lajos dr. Liszka Árpád dr. Mayer Ernő dr. Márz Károly Mettelka Frigyes (id.) Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Milbich Tamás Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Nagy Ferenc Nagy István Németh József Nóvák István Oberschal Viktor dr. Ortvay Rezső Pakots József Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pálfy József Perczel Béla Perndl Flóris Pető Sándor dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom