Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

8.1 1921. május 11. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

196 1921. május 11-ik| közgyűlés. II. JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester elnök, később Folkusházy Lajos alpolgár­mester h. elnök elnöklése mellett Rényi Dezső és Buzáth János dr. alpolgármesterek, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purebl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Vájna Ede és Városy Gyula dr. tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Ziiahi-Kiss Jenő dr. tanácsnok helyett Némethy Béla dr. főjegyző, Bárdi István tanácsnok helyett Barczen Gyula műszaki főtanácsos, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos; továbbá: Albert Ferenc Aubermann Miklós dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bartók Béla Bársony Elemér Bednárz Róbert dr. Bieber Jenő Bienski Lipótné Bohn József Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Czigány Sándor Dániel Isván Demény Károly Dörfler Lajos Elek Mór dr. Faludy István Fayer Sándor Fábián Béla dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fodor Jenő Fóthi Vilmos Freund Dezső Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Günther Béla Gyalokay Imre Gyulay János Hajdú Marcell dr. Hann Arnold Hegedűs József dr. Hikádé József Hilbert Vilmos Horváth János (bibithi) Horváth János dr. (csepreghy) Horváth Károly (h. államtitk.) Horváth Károly (IV. ker.) Ilovszky János Jajczay János Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Juhász Mihály Kaczián János Kazay László dr. Keömley Nándor dr. Kertész K. Róbert Kirchner Béláné Kiss Fefenc dr. Kleineisel Jakab dr. Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kricsfalussy Mihály Krizs Árpád dr. Kutasy Jenő Lackenbacher György Lampel Vilmos Léder József Ede Liedemann Frigyes dr. Liptay Lajos dr. Liszka Árpád dr. Marinovich Imre dr. Maródy József Mayer Ernő dr. Marz Károly Mettelka Frigyes id. Mihalkovics Szilárd Milbich Tamás Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Miiller Kálmán báró dr. Nagy Ferenc Nagy István Nessi Gyula Németh József Nóvák István Oberschall Viktor dr. Oremusz Ödön Pakots József Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pálfy József Pekovics János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Platthy György dr. Politzer Gusztáv dr. Popelka Béla Rácz Sándor Rejtő Sándor Rerich Elemér

Next

/
Oldalképek
Tartalom