Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

7.3 1921. április 27. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

188 1921. április 27-iki közgyűlés. III. JEGYZŐKÖNYV. HARMADIK NAP. o- rV* v ° ltak: Sl P öcz J enő dr- h- főpolgármester elnöklése mellett Foikusházy Lajos, Kenyi Dezső es Buzátli János dr. alpolgármesterek, Bárdi István, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor Édes Endre, Fock Ede, Orczy Gyula, Purébl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, l Hl Antal,. Vájna Ede, Varosy Gyula dr. tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, bzabolmredr. tiszti főügyész helyett: Zuna Béla főügyészhelyettes, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos; továbbá: Albert Ferenc Aubermann Miklós dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay nkos dr. Bauknecht Tamás Bednárz Róbert dr. Benárd Ágost dr. Bieber Jenő Bienski Lipótné Bohn József Bodzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Czigány Sándor Coniegner József dr. Dániel István Demény Károly Divényi Károly dr. Dőrfler Lajos Elek Mór dr. Ernszt Sándor dr. Faludy István Fábián Béla dr. Fáy Aladár Fejérpataky László dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fodor Jenő Freund Dezső Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Günther Béla Hajdú Marcell dr. Hann Arnold Hegedűs József dr. Herritz Rezső Hilbert Vilmos Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghy Horváth Károly (IV. ker.) Hutyra Ferenc dr. llovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Juhász Mihály Karczag Vilmos Kleineisel Jakab dr. Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kreisler Jenő ­Kricsfalussy Mihály Lackenbacher György Lampel Vilmos Lengyel Endre dr. Lédef József Ede Liedemann Frigyes dr. Liptay Lajos dr. Liszka Árpád dr. Marinovich Imre dr. Maródv József Mayer Ernő dr. Mettelka Frigyes (id.) Mihalkovics Szilárd Milbich Tamás Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Miiller József Leó Nagy Ferenc Nagy István Németh József Pakots József Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pálfy József Pekovics János Perczel Béla Petrovácz Gyula Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Platthy György dr. Politzer Gusztáv dr. Popelka Béla Póser István Rácz Sándor Rerich Elemér Rózsavölgyi Gyula Rusolán Endre Sagmüller József Sajó János Sajó Sándor Sándor Béla Schmidkunz Lajos Slachta Margit Stadler Nándor Stumpf Károly Sümegi Vilmos

Next

/
Oldalképek
Tartalom