Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

7.2 1921. április 22. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

1921. április 22-iki közgyűlés. 185 III. JEGYZŐKÖNYV. MÁSODIK NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester elnök, később Rényi Dezső alpolgármester, h. elnök elnöklése mellett Folkiisházy Lajos, Rényi Dezső, Buzáth János alpolgármesterek, Bárdi István, Bukovszky Viktof, Édes Endre, Orczy Gyula, Purébl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr. tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok­főjegyző, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos; továbbá: Ambruss Gyula dr. Aubermann Miklós dr. Baranski Gyula dr. Bedő Mór dr. Bohn József Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Buday Dezső Conlegner József dr. Csilléry András dr. Dániel István Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Elek Mór dr. Faludy István Fayer Sándor Fábián Béla dr. Feleki Béla dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. ­Fodor Jenő Fóthi Vilmos Freund Dezső Gaár Vilmos dr. Gál Jenő dr. Gálos Kálmán Günther Béla Gyalokay Imre Hajdú Marcell dr. Hann Arnold Hanuy Ferenc dr. Hegedűs József dr. Herritz Rezső Holzer Sándor Horváth János bibithi Horváth Károly (IV. ker.) Horváth Miksa Hutyra Ferenc dr. Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jeszenszky István dr. joanovich Pál dr. Karczag Vilmos Kossalka János dr. Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor ' Körmöczi Zoltán dr. Kreisler Jenő Krizs Árpád dr. Lackenbacher György Lampel Vilmos Lédermann Mór Liedemann Frigyes dr. Liptay Lajos dr. Liszka Árpád dr. Mayer Ernő dr. Mettelka Frigyes id. Mihálkovics Szilárd Minlce Béla dr. Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Oberschal Viktor dr. Oremusz Ödön Pakots József Paulheim Ferenc Perndl Flóris Pető Sándor dr. Piazza Győző Platthy György dr. Popelka Béla Póser István Rassay Károly .dr. Rácz Sándor Rerich Elemér Schmidkunz Lajos Sorg Antal Stadler Nándor Stumpf Károly Szabóky Alajos dr. Szakái Géza Szakmándy János Szémann Mihály Szilágyi György Szilágyi Károly Szőke Gyula dr. Takács István dr. Teles Béla dr. Usetty Ferenc Vass Béla Viczián István dr. Vitéz Aladár Vogel Gyula Wayand Miklós Wensky Nándor Wolff Károly dr. Zala Zsigmond Záborszky István dr. Zielinski Szilárd dr. Zimmermann Dezső Zlinszky János dr. törvényhatósági bizottsági tagok. 47

Next

/
Oldalképek
Tartalom