Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

7.1 1921. április 20. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

1921. április 20-iki közgyűlés. 167 II. JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester elnök majd Folkusházy Lajos és Rényi Dezső alpolgármester h. elnök elnöklése melleit Buzáth János dr. alpolgármester, Bárdi István, Bukovszky Viktor, Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Orczy Gyula, Purébl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő; továbbá: Albert Ferenc Avarffy Elek dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bauknecht Tamás Bartók Béla Bednárz Róbert dr. Bieber Jenő Bienski Lipótné Bohn József Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Czájlik László Czigány Sándor Conlegner József dr. Csefkó István Csilléry András dr. Dániel István Demény Károly Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Elek Mór dr. Faludy István Fayer Sándor Fábián Béla dr. Fáy Aladár dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fodor Jenő Fóthi Vilmos Freund Dezső Gaár Vilmos dr. Gallauner Károly Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Gordon Róbert Günther Béla Gyulay János Hajdú Marcell dr. Haller I. József dr. Hann Arnold Hanuy Ferenc dr. Hegedűs József dr. Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Homonnay Tivadar dr. Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghy Horváth Károly (IV. ker.) Horvát Miksa Hutyra Ferenc dr. Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Juhász Mihály Kaich János Karczag Vilmos Kazay' László dr. Keömley Nándor dr. Kertész K. Róbert Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kleineisel Jakab dr. Kollár Lajos Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Körmöczi Zoltán dr. Kreisler Jenő Kricsfalussy Mihály Krizs Árpád dr. Kutasy Jenő Lackenbacher György Lajta Henrik Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Lengyel Endre dr. Liedemann Frigyes dr. Liptay Lajos dr. Liszka Árpád dr. Mahűnka Imre Mayer Ernő dr. Márz Károly Mettelka Frigyes (id.) Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Milbich Tamás Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Nagy István Nessi Gyula Németh József Nóvák István Obeischal Viktor dr. Oremusz Ödön Ortvay Rezső Pakots József

Next

/
Oldalképek
Tartalom