Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

6.2 1921. április 8. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

1921. ápril is 8-iki közgyűlés. 155 III. JEGYZŐKÖNYV. MÁSODIK NAP. Jelen voltak : Folkusházy Lajos alpolgármester h. elnök, később Buzáth János dr. alpolgár­mester h. elnök elnöklése mellett Rényi Dezső alpolgármester, Bárdi István, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purébl Győző dr., Sailay Árpád dr., Sántha Dénes, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok; Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, továbbá: Avarffy Elek dr. Baranski Gyula dr. Bauknecht Tamás Bednárz Róbert dr. Bieber Jenő Bohn József Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Bródy Ernő dr. Buday Dezső Conlegner József dr. Csilléry András dr. Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Faludy István Fayer Sándor Fábián Béla dr. Fejérpatalty László dr. Fekete László dr. Fodor Jenő Fóthi Vilmos Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Günther Béla Hann Arnold Herritz Rezső Hikádé József Homonnay Tivadar dr. Horváth János bibithi Horváth János dr. Horváth Károly (IV. ker.) Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János törvényhatósági bizottsági tagok. Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Karczag Vilmos Kazay László dr. Kertész K. Róbert Kirchner Béláné Kollár Lajos Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kozma Jenő dr. Körmöczy Zoltán dr. Krizs Árpád dr. Kutasy Jenő Lackenbacher György Lázár Ferenc dr. Liszka Árpád dr. Mettelka Frigyes (id.) Mihalkovics Szilárd Minké Béla dr. Mtíller Antal Müller Kálmán báródr. Nagy Ferenc Nagy István Oberschal Viktor dr. Ortvay Rezső Pakots József Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Perczel Béla Perndl Flórrs Petrovácz Gyula Piazza Győző Pillis Károly Pintér Jenő dr. Platthy György dr. Rerich Elemér Rózsavölgyi Gyula Schmidkunz Lajos Stadler Nándor Stumpf Károly Szabó József Szakái Géza Szalay Gyula Szémann Mihály Szigeti János Szilágyi Károly Szokolay Antal dr. Szőke Gyula dr. Takács István dr. K. Törökné Kovács Hermin Usetty Béla dr. Valnicsek. Béla dr. Válya Gyula dr. Végh Gyula Viczián István dr. Vikár Béla Vitéz Aladár Vogel Gyula Vörösvári Miklós dr. Wayand Miklós Weiss Konrád dr. Wensky Nándor Wolff Károly dr. Zielinski Szilárd dr. Zilahi-Kiss Lajos Zimmermann Dezső Zlinszky János dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom