Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

5.4 1921. március 23. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

130 1921. március 23-iki közgyűlés. V. JEGYZŐKÖNYV. NEGYEDIK NAP. Jelen voltak: Folkusházy Lajos alpolgármester h. elnök,később Rényi Dezső alpolgármester h. elnök elnöklése mellett Buzáth János dr. alpolgármester, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Bárdi István, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, PurebI Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Szaszovszky József gj^T", Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr. tanácsnokok, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, Thirring Gusztávdr. stat. hiv. igazgató; továbbá: Albert Ferenc Ambruss Gyula dr. Aubermann Miklós dr. Avarffy Elek dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bartók Béla Bieber Jenő Bienski Lipótné Bohn József Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Brunecker Lajos Buday Dezső Czájlik László Czigány Sándor Conlegner József dr. Csilléry András dr. Dániel István Demény Károly Dörfler Lajos Elek Mór dr. Faludy István Fayer Sándor Fáy Aladár dr. Fejérpataky László dr. Fekete László dr. Fodor Jenő Fóthi Vilmos Freund Dezső Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Gyalokay Imre Gyulay János Hajdú Marcell dr. Hann Arnold Hanuy Ferenc dr. Hegedűs József dr. Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Homonnay Tivadar dr. Horváth János bibithi Horváth Károly (h. államtit.) Horváth Károly (IV. ker.) Horváth Miksa Hutyra Ferenc dr. Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Juhász Mihály Kaczián János Kaich János Karczag Vilmos Kertész K. Róbert Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kleineisel Jakab dr. Kossalka János dr. Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kricsfalussy Mihály Krizs Árpád dr. Kutasy Jenő Lackenbacher György Lajta Henrik Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Lengyel Endre dr. Liedemann Frigyes dr. Liptay Lajos dr. Liszka Árpád dr. Mahunka Imre Marinovich Imre dr. Marz Károly Mettelka Frigyes (id.) Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Milbich Tamás Minké Béla dr. Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Nagy István Nessi Gyula Nóvák István Oberschal Viktor dr. Ortvay Rezső Pakots József Paulheim Ferenc Pékár Imre dr. Perczel Béla Perndl Flóris Pfeiffer István Piazza Győző PilHs Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom