Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

5.2 1921 március 18. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

1921. március 18-iki közgyűlés. \ III. JEGYZŐKÖNYV. MÁSODIK NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester elnök, később Folkusházy Lajos alpolgár­mester h. elnök elnöklése mellett Buzáth János dr. alpolgármester, Bárdi István, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purébl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Szaszovszky József XZT, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató; továbbá: Ambruss Gyula dr. Günther Béla Aubermann Miklós dr. Gyalokay Imre Baracs Marcell dr. Gyulay János Baranski Gyula dr. Halász Manó Bartha Albert Hann Arnold Bednárz Róbert dr. Hanuy Ferenc dr. Bieber Jenő Hegedűs József dr. Bonn József Holzer Sándor Bosnyák Izsó Horváth János bibithi Bozóky Ádám dr. Horváth Károly (IV. ker.) Brezovsky Emil dr. Horvát Miksa Bródy Ernő dr. Ilovszky János Buday Dezső Jaczkó Pál dr. Czájlik László Jajczay János Czigány Sándor . . Jajczay Mihály Conlegner József dr. Jeszenszky István dr. Csefkó István Joanovich Pál dr. Csilléry András dr. Juhász Mihály Dániel István Karczag Vilmos Demény Károly Kazay László dr. Divényi Károly dr. Kertész K. Róbert Dörfler Lajos Kiss Ferenc dr. Ereky Károly Kovács Andor Faludy István Kovács Ernő dr. Fayer Sándor 'Körmöczi Zoltán dr. Fáy Aladár dr. Kreisler Jenő Fejérpataky László dr. Kricsfalussy Mihály Fekete László dr. Lázár Ferenc dr. Fertsek Gyula dr. Lédermann Mór Fodor Jenő Liedemann Frigyes dr. Fóthi Vilmos Liszka Árpád dr. Freund Dezső Mayer Ernő dr. Gál Jenő dr. Mettelka Frigyes (id.) Gáspár Fülöp Mihalkovics Szilárd Milbich Tamás Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Nagy Ferenc Nagy István Obeischal Viktor dr. Oremusz Ödön Ortvay Rezső Pakots József Pancsik János Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pálfy József Perczel Béla Perndl Flóris Piazza Győző Platthy György dr. Politzer Gusztáv dr. Póser István Rácz Sándor Reiss Mór dr. Rerich Elemér Rosenák Miksa dr. Rózsavölgyi Gyula Sándor Béla Schmidkurfz Lajos Slachta Margit Sorg Antal Stadler Nándor Stumpf Károly Szabóky Alajos dr. Szakái Géza Szakmándy János

Next

/
Oldalképek
Tartalom