Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

5.1 1921. március 16. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

110 1921. március 16-iki közgyűlés^ II. JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ NAP Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. fi. főpolgármester elnök, később Folkusházy Lajos alpolgármester h. elnök elnöklése mellett Rényi Dezső és Buzáth János* dr. alpolgármesterek, Bárdi István, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Csupor r József dr., Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purébl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha x Dénes, Szaszovszky József főjegyző > Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szabó Imre dr. tiszti főügyész és Szabó Sándor dr. tiszti főorvos; továbbá: Albert Ferenc Aubermann Miklós dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bauknecht Tamás Bársony Elemér Bednárz Róbert dr. Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Czájlik László Conlegner József dr. Csilléry András dr. Dániel Isván Deér Endre dr. Demény Károly Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Faludy István Fayer Sándor Fábián Béla dr. Fáy Aladár dr. Fejérpataky László dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fodor Jenő Fóthi Vilmos Freund Dezső Frühwirth Mátyás Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Günther Béla Gyulay János Hajdú Marcell dr. Halász Manó Hann Arnold Hanuy Ferenc dr. Hegedűs József dr. Herritz Rezső Hikádé József Holzer Sándor Horváth János bibithi Horváth János dr. Horváth Károly (IV. ker.) Horvát Miksa Hutyra Ferenc dr. Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jajczay Mihály Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Kaczián János Kaich János Karczag Vilmos Kazay László dr. Kertész K. Róbert Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kontra Aladár Kossalka János dr. Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kreisler Jenő Kricsfalussy Mihály Krizs Árpád dr. Kutasy Jenő Lackenbacher György Lajta Henrik Lázár Ferenc dr. Liedemann Frigyes dr. Liptay Lajos dr. Liszka Árpád dr. Marinovich Imre dr. Mayer Ernő dr. Márz Károly Mettelka Frigyes id. Méhely Kálmán Mihalkovics Szilárd Milbich Tamás Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller Kálmán báró dr. Nagy Ferenc Nagy István Németh József Nóvák István Oberschall Viktor dr. Ortvay Rezső Osvald István dr. Pakots József Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pálfy József Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Popelka Béla Póser István Rassay Károly dr. Rácz Sándor Rejtő Sándor Rerich Elemér Rosenák Miksa dr. Rusolán Endre

Next

/
Oldalképek
Tartalom