Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

4.1 1921. március 2. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

1921. március 2-iki közgyűlés. 87 II. JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, később Folkusházy Lajos alpolgármester h. elnök elnöklése mellett Rényi Dezső és Buzáth János dr. alpolgármesterek, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Bárdi István, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr.; Orczy Gyula, PurebI Győző dr., Sallay Árpád dr., Szaszovszky József \OIWT~ , Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr. és Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató; továbbá: Albert Ferenc Ambruss Gyula dr. Avarffy Elek dr. Balkányi Kálmán dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bartók Béla Bársony Elemér Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bonn József Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Czájlik László Czigány Sándor Conlegner József dr. Csilléry András dr. Dániel István Deér Endre dr. Demény Károly Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Ereky Károly Faludy István Fayer Sándor Fábián Béla dr. Fejérpataky László dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fodor Jenő Fóthi Vilmos Freund Dezső Gaár Vilmos dr. Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Glückstha! Samu dr. Günther Béla Gyulay János Hajdú Marcell dr. Hanuy Ferenc dr. Hegedűs József dr. Herritz Rezső Hikádé József Hubert Vilmos Hommonnay Tivadar dr. Horváth János bibithi Horváth János dr. Horváth Károly (h. államtitk.) Horváth Károly (IV. ker.) Horvát Miksa Hutyra Ferenc dr. llovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Juhász Mihály Kaczián János Kaich János Karczag Vilnius Kazav László dr. Keömley Nándor dr. Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kontra Aladár Kossal ka János dr. Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kreisler Jenő Kricsfajussy Mihály Krizs Árpád dr. Kutasy Jenő Lackenbacher György Lázár Ferenc dr. Liedemann Frigyes dr. Liptay Lajos dr. Liszka Árpád dr. Mahunka Imre Marinovich Imre dr. Maródy József Marz Károly Mettelka Frigyes id. Mihalkovics Szilárd Milbich Tamás Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Müller Kálmán báró dr. Nagy Ferenc Nagy István Nessi Gyula Németh József Oberschal Viktor dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom