Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1920

Név- és tárgymutató

474 518 236 ; 847. Baracs Marcell dr. a régi tisztviselők megtar­tásáért . . . . . . .462 Baráth Jenő dr. orvosi oklevele . Barbacsy József dr. orvosi oklevele Barcsay Kálmán dr. orvosi oklevele Bárdi István pályázat 802 Bartha Jenő dr. orvosi oklevele . Bartók Béla póttag behívása Basch Anna dr. orvosi oklevele . Battlay Ákos dr. küldöttségi tagsága Bauer László dr. orvosi oklevele — Miklós dr. „ „ Baun Lipót dr. „ „ Bazilika orgonájának javítása Bán Kálmán dr. pályázat . Bánóczy Sándor dr. orvosi oklevele Bársony Elemér a lakásnyomor ügyében . 266, 314 — Jenő dr. orvosi oklevele Beck Jenő dr. „ „. . . Becsey Antal a tanoncoktatás ügyében — a költségvetés ügyénél felszólal . Bécsi-úti villamos kiépítése . Behringer Jakab nyugdíjazása Békeokmány aláírása . . Béke ratifikálása ügyében . Benczúr Gyula halála Bene Eszter szülésznői oklevele . Berezel Jenő dr. pályázat . . 830 Bérezi Sándor dr. orvosi oklevele Bereczky Kálmán nyugdíjazása . Bereghy Kornél dr. eskütétele . Berényi István nyugdíjazása Berényi Olga dr. orvosi oklevele Beretzky Zoltán dr. nyugdíjazása Berger József dr. orvosi oklevele Bergsmann Ignác dr. nyugdíjazása . Bérkocsisok ujabb viteldíjszabása Berndorfer Vilmos dr. orvosi oklevele Berzeviczy Albert dr. kijelölése biz. tagságba — kimentése 237 Berzsenyi Vilmos dr. állatorvosi oklevele Bethánia Gyermek Otthon segélye Bieber Jenő a keresztény munkások ügyében 521, — a vasárnapi munkaszünet . - . . 496, Biedermann János dr. orvosi oklevele Bien Zoltán dr. „ „ , . Bihari- és Balkán-utcákban kislakásos telep átalakítása Bihari Lujza dr. orvosi oklevele . Bimbó-utcában vízcső és közkút Biró Emil dr. orvosi oklevele — Ernő dr. „ „ .... Bizalmi férfiak kiküldése az esküdtek kiválasz­tására . . . ­Bizottságok megválasztása, igazoló, kijelölő, • közigazgatási . . . . . 248, Bizottsági tagok mandátumainak igazolása Blaha Lujza tiszteletdíja . . 387,457, Blau Sándor állatorvosi oklevele Bobkó Béla dr. orvosi oklevele . . Bódy Tivadar dr. kimentése . . . 263, — nyugdíjazása — arcképének megfestése ..... Bogdándy István dr. orvosi oklevele . Bognár Gusztáv dr. szabadsága .... Bonn Ferenc városbírói jelölése . . ' . Bohn József a Chevra Kadisa ügyében . 370, 386, 411, Bohn József napirend előtti felszólalása . . .429 -466 — kimentése . . 460, 562, 607, 621, 634, 646 80 — .fásítások ügyében 810' 589 — háziipar ügyében 811 80 Bojári Imre kegydíja . . . ... 331 823 Bokor György dr. orvosi oklevele ... 80 80 Bolgár Mózes dr. szabadsága 530 251 Borbás Gáspár dr. pályázata . . . 560, 802 408 — nyugdítazása . 932 640 Borellenőrző bizottság újjáalakítása . . . 222 80 Born Frigyesné átírási és engedelmi díja . . 91 80 Boros Pálné korengedélye 508 . 80 Borovicsényi Bertalanné kegydíja . . . 570 852 Borszuk Istvánná szülésznői oklevele . . 80 802 Bosnyák Béla dr. orvosi oklevele . . .216 589 Bosnyákovits József kegydíja .... 342 Botzenhardt János dr. közig. biz. tagsága . 248 424 Borán Zoltán dr. orvosi oklevele . . .130 80 Bozóky Ádám dr. a villamos vasutak menet­80 rendje ügyében . . . . . . 960 640 — Szilágyi Dezső-téri villamos megálló . . 959 639 Brana János dr. orvosi oklevele .... 308 822 Braun Hermán kegydíja 341 444 Brill József dr. orvosi oklevele .... 589 37 Brooser Béla dr. „ „ .... 80 553 Brück Mihály dr. „ „'.... 80 471 Brunecker András Endre dr. orvosi oklevele . 892 589 Bucsánszky Bertalan dr. a zöldségüzemi auto­863 mobil tárgyában 539 80 — a zöldségüzemi árúbódék ... . 538 873 Budai Ágostai hitv. ev. egyházközség segélye 565 49, 656, 670 443 —-Dalárda segélye 65, 746 408 — Görög keleti szerb egyházközség segélye .661 855 — Izraelita hitközség segélye .... 666 80 — László dr. helyettesítése . . . 234, 494 943 Budakeszi-út szabályozása 907 173 Budapest Alsórákosi Ingatlanbank telekrende­589 zése . . . . . . . . .909 234 — —Esztergom—Füzitői h. é. v. ingatlan kár­867 talanítása . 70 216 — és környéke Görög keleti román egyház 702 segély ... ., . , . .48, 662 — III. ker. (Óbuda—Újlak) ág. hitv. ev. egy­600 ház segélye . . . . . .50 777 — székesfőváros I— V. sz. neveltetési alapítványa 533 892 Budapesti Állatvásárpénztár r.-t. tőkeemelése 183, 840 80 — Általános poliklinikai egyesület segélye . 717 — Autonóm orthod. izr. hitközség segélye , 115 155 — Bábaképző intézettel kapcs. szül. poliklinika 216 segélye . ... . . . . 712 782 — Deák-téri ág. hitv. ev. egyház segélye . 116 80 — „ „ „ magyar egyház segélye. 669 80 — „ „ ev. testvéregyházak segélye 655 — ,. „ „ egyházak segélye . .148 755 — Egyesített villamos városi vasutak viteldíj­emelése . . . . . 650 249 — — Révész-utcai kábelfektetése . . .915 244 — — jogviszonyainak rendezése . '. . 969 472 — — Podmaniczky-utcai felsővezeték . . 844 589 — Ének- és zenekari egyesület segélye . . 730 589 — Építőmesterek ipartestülete alapszabály . 182 318 — Fehérkereszt-gyermekkórház segélye . . 719 434 — Fényképészek ipartest, alapszabálya . 387, 455 435 — Filharmóniai társaság segélyé . . 10, 728 80 — Görög kath. egyházközség segélye . . 654 796 — Görög keleti szerb egyház segélye . . 53 560 — Kávésipartársulát szakiskolájának segélye . 678 — Kisipari hitelszövetkezetben ujabb részvé­962 nyék jegyzése 775

Next

/
Oldalképek
Tartalom