Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1920

14.2 1920. december 30. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 964

464 1920. december 30-iki közgyűlés. 964. szám. III. JEGYZŐKÖNYV. MÁSODIK NAP. Jelen voltak: Dr. Sipőcz Jenő h. főpolgármester elnöklése mellett Folkusházy Lajos, Rényi Dezső alpolgármesterek, dr. Buzáth János c. alpolgármester, Bárdi István, Bukovszky Viktor, Fock Ede, dr. Purébl Győző, dr. Sallay Árpád, Sántha Dénes, Till Antal, Vájna Ede, dr. Városy Gyula, dr. Zilahi-Kiss Jenő tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, dr. Szabó Sándor tiszti főorvos és Ács Ferenc főszám­vevő; továbbá: v Albert Ferenc Aubermann Miklós dr. Balkányi Kálmán dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bieber Jenő Bienski Lipótné Bohn József Bozóky Ádám dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Csilléry András dr. Dániel István Deér Endre dr. Demény Károly Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Ereky Károly Ernszt Sándor dr. Fayer Sándor Fejérpataky László dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Günther Béla Gyulay János Hann Arnold • Herritz Rezső Horváth János bibithi Horváth János dr. Horváth Károly h. álltitk. Horváth Károly (IV. ker.) Hoszu István Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál Kaich János Kleineisel Jakab dr Kollár Lajos Kossalka János dr. Kosztel nik Ferenc Kraemer József dr. Kricsfalussy Mihály Krizs Árpád dr. Lázár Ferenc dr. Liedemann Frigyes dr. Liptay Lajos dr. Lipták Pál dr. Liszka Árpád dr. Mettelka Frigyes (id.) Mihalkovics Szilárd Müller József Leó Nagy Ferenc Nessi Gyula Németh József Nóvák István Oberschal Vjiktor dr. Oremusz Ödön Ortvay Rezső f Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pékár Imre dr. Pekovics János Perndl Flóris Pfeiffer István Piazza Győző Pilis Károly Platthy György dr. Póser István Rácz Sándor Rerich Eleméi Rusolán Endre Sajó Sándor Schmidkunz Lajos Sorg Antal Stadler Nándor Stumpf Károly Szabó József Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szémann Mihály Szigeti János Szokolay Antal dr. Szontagh Tamás dr. Szőke Gyula dr. Takács István dr. Usetty Béla dr. Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. Vass Béla Válya Gyula dr. Viczián István dr. Vikár Béla Vogel Gyula Wayand Miklós Wensky Nándor Wéber József (ifj.) Wolff Károly dr. Zielinski Szilárd dr. Zilahi-Kiss Lajos Zlinszky János dr. törvényhatósági bizottsági tagok. !964.. Dr. Sipőcz Jenő h. főpolgármester a foly­tatólagos rendes közgyűlést délután 4 órakor meg­nyitván, a jegyzőkönyvnek saját elnöklése mellett leendő hitelesítésére dr. Csilléry András, Horváth Károly (IV. ker.), dr. Kossalka János, Mettelka Frigyes, Póser István és Zilahi-Kiss Lajos törvényhatósági bizottsági tagokat, a tanács részéről pedig Rényi Dezső alpol­, gárméstert kéri föl.

Next

/
Oldalképek
Tartalom