Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1920

14.1 1920. december 29. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

424 1920. december 29-iki közgyűlés. i II JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester elnöklése mellett Folkusházy Lajos, Rényi Dezső alpolgármesterek, Buzáth János dr. c. alpolgármester, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Bárdi István, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purébl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok. Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, Gárdonyi Albert dr. főlevéltáros, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató, továbbá: Albert Ferenc Fejérpataky László dr. Juhász István dr. Mihalkovics Szilárd Alpár Ignác Fekete László dr. Juhász Mihály Miklós Ferenc dr. Ambruss Gyula dr. Fertsek Gyula dr. Kaczián János Minké Béla dr. Aubermann Miklós dr. Fodor Jenő Kaich János Mohr Henrik Balkányi Kálmán dr. Freund Dezső Karczag Vilmos Müller Antal Baranski. Gyula dr. Frühwirth Mátyás Keömley Nándor dr. Müller József Leó Battlay Ákos dr. Füzesséry Zoltán dr. Kirchner Béláné Nagy Ferenc ' Bauknecht Tamás Gaár Vilmos dr. Kiss Ferenc dr. Nagy István Bartók Béla Gál Jenő dr. Kleineisel Jakab dr. Nádosy Imre dr. Bárczy István dr. Gálos Kálmán Kontra Aladár Nessi Gyula Becsey Antal Gáspár Fülöp Kossalka János dr: Németh József Bedő Mór dr. Glücksthal Samu dr. Kosztelnik Ferenc Nóvák István Bieber Jenő Günrher Béla Kovács Andor Oberschal Viktor dr. Bienski Lipótné > Gyulay János Kovács Ernő Oremusz Ödön Bonn József Hajdú Marcell dr. Kovács Gábor . Ortvay Rezső Bosnyák Izsó Halász Manó Kozma Jenő dr. Osvald István dr. Bozóky Ádám: dr. Háüer István Körmöczy Zoltán dr. Pakots József Bródy Ernő dr. Haller I. József dr. Kraemer József dr. Papp Vilmos dr. Brunekker Lajos Hamar István Kreisler Jenő Paulheim Ferenc Buday Dezső Hahn Arnold Kricsfalusjsy Mihály Pálfy József Czájlik László Hanuy Ferenc dr. Krizs Árpád dr. Perczel Béla Czigány Sándor Hegedűs József dr. Kutasy Jenő Perndl Flóris Conlegner József dr. Herritz Rezső Lackenbacher György Pető Sándor dr. Csefkó István Hikádé József Lajta Henrik Petrovich Elek Csilléry András dr. Hilbert Vilmos Lampel Vilmos Pfeiffer István Dániel István Holzer Sándor Lázár Ferenc dr. Piazza Győző Deér Endre dr. Homonnay Tivadar dr. Lengyel Endre dr. Pillis Károly Demény Károly Horváth János bibithi Léder József Ede Pintér Jenő dr. Divényi Károly dr. Horváth János dr. Lédermann Mór Platthy György dr. Dörfler Lajos Horváth Károly h. állt. Liedemann Frigyes dr. Politzer Gusztáv dr. Éber Antal dr. Horváth Károly (IV. ker.) Liptay Lajos dr. Pupelka Béla Ehrlich G. Gusztáv Horváth Miksa Lipták Pál dr. . Póser István Elek Mór dr. Hoszu István Liszka Árpád dr. Raffay Sándor dr. Ereky Károly Ilovszky János Marinovich Imre dr. Rassay Károly dr. Ernszt Sándor Jaczkó Pál dr. Maródy József Rácz Sándor Faludy István Jajczay János Mayer Ernő dr. Reiss Mór dr. Fayer Sándor Jajczay Mihály Márkus Miksa Rejtő Sándor Fábián Béla dr. Jeszenszky István dr. Marz Károly Rerich Elemér Fáy Aladár dr. Joanovich Pál Mettelka Frigyes (id.) Rosenak Miksa dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom