Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1920

12. 1920. december 16. rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve

j92a_decernber 16-iki közgyűlés. 391 ff •• II JEGYZŐKÖNYV Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, közben Folkusházy Lajos alpolgármester elnök­lése mellett Rényi Dezső alpolgármester, Buzáth János dr. c. alpolgármester, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Bukovszky Viktor, Csupor Jó/.sef dr., Édes Endre, Fock Ede, Eobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purebl Győző df., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Márkus József dr. tanácsjegyző, tanácsnok helyettes, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, Gárdonyi Albert dr. főlevéltáros, Thirring Gusztáv dr. stat. hív. igazgató; továbbá: Albert Ferenc Alpár Ignác Ambruss Gyula dr. Balkányi Kálmán dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bartók Béla Bárczy István dr. Bársony Elemér Becsey Antal Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bienski Lipótné Bohn József Botzen hardt János dr. Bozóky Ádám dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Czájlik László Conlegner József dr. Csefkó István Csilléry András dr. Dániel István Deér Endre dr. Demény Károly Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Ehrlich G. Gusztáv Elek Mór dr. Ereky Károly Faludy István Fábián Béla dr. Fáy Aladár dr. Fejérpataky László dr. Feleki Béla dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fodor Jenő Fóthi Vilmos Freund Dezső Frey Kálmán Gaár Vilmos dr. Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Glücksthal Samu dr. Günther Béla Gyalokay Imre Gyulay János Hajdú Marcell dr. Haller I. József dr. Hann Arnold Hanuy Ferenc dr. Hegedűs József dr. Herritz Rezső Hí kádé József Hilbert Vilmos Hlatky Lajos Holzer Sándor Horváth János bibithi Horváth János dr. Horváth Károly h. álltitk. Horváth Károly (IV. ker.) Horvát Miksa Hoszu István Hutyra Ferenc dr. Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál Juhász István dr. Kaich János Karczag Vilmos Kazay László dr. Keömley Nándor dr. Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kleineisel Jakab dr. Kollár Lajos Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kraemer József dr. Krizs Árpád dr. Kutasy Jenő Lajta Henrik Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Léder József Ede Lédermann Mór Liedemann Frigyes dr. Liptay Lajos dr. Lipták Pál dr. Liszka Árpád dr. Magyar István dr. Mahunka Imre Marinovich Imre dr. Mayer Ernő dr. Márz Károly Mettelka Frigyes id. Méhely Kálmán Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Milbich Tamás Minké Béla dr. Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Nagy István Nádosy Imre dr. Nessi Gyula Németh József Nóvák István Oremusz Ödön Ortvay Rezső dr. Osvald István Pakots József Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pálfy József Pékár Imre dr. Pekovics János Perndl Flóris Petrováez Gyula Pfeiffer István Piazza Győző Platthy öyörgy dr. Poiitzer Gusztáv dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom