Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1920

11.7 1920. december 7. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 757

1920. december 7-iki közgyűlés. 757. szám. 367 VIII. JEGYZŐKÖNYV. HETEDIK NAP. , Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, majd Folkusházy Lajos alpolgármester elnöklése meiieít Ré.nyi Dezső alpolgármester, Buzáth János dr. c. alpolgármester, Bukoyszky Viktor, Csupor József dr., Édes Endre, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purébl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi- Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Liber Endre, Borvendég Ferenc főjegyzők, Márkus József dr. tanácsjegyző, tanácsnok helyettesek; Szabó'Imre dr. 'tiszti főügyésjz, Szabó Sándor dr. tisztifőorvos, Ács Ferenc főszámvevő; továbbá Albert Ferenc Ambruss Gyula dr. Aubermann Miklós dr. Bariha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Becsey, Antal Bieber Jenő Bienszky Lipótné Bohn József Bozöky Ádám dr. Brezovszky Emil dr. Brunecker Lajos Czigány Sándor Conlegner József dr. Dániel István Demény Károly Dörfler Lajos Ernszt Sándor Fekete László dr. Fóthi Vilmos Günther Béla Gyulay János Hann Arnold Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Horváth János dr. llovszky János Jaczkó Pál dr. Jeszenszky István dr. Joanovich Pál Kuich János Kontra Aladár Kossal ka János dr. Krizs Árpád dr. Kutasy Jenő Lázár Ferenc dr. Liedemann Frigyes dr. Marz Károly Mettelka Frigyes (id) Mihalkovics Szilárd Minké Béla dr. Mohr Herrrich Müller Antal Müller József Leó törvényhatósági bizottsági tagok, !757. Dr. Sipőcz Jenő h. főpolgármester a foly­tatólagos rendes közgyűlést délután 4 órakor meg­nyitván, a jegyzőkönyvnek saját elnöklése mellett Nagy Ferenc Nagy István Nóvák István Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pálfy József Pekovics János Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Platthy György dr. Popelka Béla Rácz Sándor Rusolán Endre Schmidkunz Lajos Stadler Nándor Stumpf Károly Szabó József Szakái Géza Szakmándy János Szentgáli Antal Szentgáli Antalné Szémann Mihály Szigeti János K. Törökné Kovács Hermin Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. Vass Béla Vasek Ernő dr. Verebély Jenő dr. Végh Gyula Viczián István dr. K. Virág Andor , Vogel Gyula Wayand Miklós Weiss Konrád dr. Wensky Nándor Wéber József ifj. Wolff Károly dr. Zielinski Szilárd dr. Zilahi-Kiss Lajos leendő hitelesítésére llovszky János, Nagy Ferenc, Paulheim Ferenc, Szakmándy János, Végh Gyula és Vogel Gyuia törvényhatósági bizottsági tagokat, a tanács részéről pedig Folkusházy Lajos alpolgár­mestert kéri föl.

Next

/
Oldalképek
Tartalom