Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1920

11.5 1920. december 3. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 633

1920. decem ber 3-iki közgyűlés. 633. szám. 321 VI. JEGYZŐKÖNYV. ÖTÖDIK NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester elnöklése mellett Folkusházy Lajos és Rényi Dezső alpolgármester, Buzáth János dr. c. alpolgármester, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Bukovszky Viktor, Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Purébl Győző dr., Sallay Árpád, Sántha Dénes, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Liber Endre, Borvendég Ferenc főjegyzők, Márkus József dr. tanácsjegyző tanácsnok-helyettesek; Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő; továbbá: Albert Ferenc Aubermann Miklós dr Baranski Gyula dr. Bauknecht Tamás Becsey Antal Bieber Jenő Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Czigány Sándor Conlegner József dr. Dániel István Demény Károly Dörfler Lajos Fáy Aladár dr. Fejérpataky László dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Gordon Róbert Günther Béla Gyulay János Haller I. József dr. Hann Arnold Herritz Rező Horváth János bibithi Horváth János dr. Horváth Károly (IV. ker.) Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jeszenszky István dr. Joanovich Pál Kirchner Béláné Kleineisel Jakab dr. Kollár Lajos Kontra Aladár Kossalka János dr. Kovács Gábor Kricsfalussy Mihály Krizs Árpád dr. Lampel Vilmos Liedemann Frigyes dr. Liptay Lajos dr. Mahunka Imre Marz Károly Mettelka Frigyes (id.) Mihaikovics Szilárd Milbich Tamás Müller Antal Nagy István Oberschal Viktor dr. Ortvay Rezső Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pálffy József Pekovics Jínos Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Platthy György dr. Popelka Béla Póser István Rácz Sándor Rerich Elemér Slachta Margit Schlosser Károly Schrridkunz Lajos Schubert Sándor Stumpf Károly Szabó József törvényhatósági bizottsági tagok. Szabóky Alajos dr. Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szentgáli Antal Szentgáli Antalné Szémann Mihály Szigeti János Szontagh Tamás dr. Szőke Gyula dr. Takács István dr. Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. Vass Béla Vasek Ernő dr. Viczián István dr. Virter László dr. Vogel Gyula Wensky Nándor Wéber József ifj. Wolff Károly dr. Zilahi-Kiss Lajos !633. Dr. Sipőcz Jenő h. főpolgármester a foly­tatólagos rendes közgyűlést délután 4 órakor meg­nyitván, a jegyzőkönyvnek saját elnöklése mellett leendő hitelesítésére Bieber Jenő, dr Fejérpataky László, bibithi Horváth János, Mihaikovics Szilárd, Pálfy József és Szémann Mihály törvényhatósági bizottsági tagokat a tanács részéről pedig dr. Buzáth János c. alpolgármestert kéri föl. 81 *

Next

/
Oldalképek
Tartalom