Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1920

11.4 1920. december 2. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

318 1920. december 2-iki közgyűlés. V. JEGYZŐKÖNYV. NEGYEDIK NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester elnöklése mellett Folkusházy Lajos és Rényi Dezső alpolgármesterek, Buzáth János dr. alpolgármester, Bukovszky Viktor, Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Purebl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr, tanácsnokok, Borvendég Ferenc, Liber Endre főjegyzők, Márkus József dr. tanács­jegyző, tanácsnok helyettesek, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, Gárdonyi Albert dr. főlevéltáros ; továbbá : Albert Ferenc Alpár Ignác Ambruss Gyula dr. Aubermann Miklós dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bartók Béla Becsey Antal Berzeviczy Albert dr. Bieber Jenő Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Brunekker Lajos Buday Dezső • Czájlik László Conlegner József dr. Csefkó István Deér Endre dr. Demény Károly Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Ereky Károly Fáy Aladár dr. Fejérpataky László dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fóthy Vilmos Freund Dezső Gallauner Károly Gordon Róbert Günther Béla Gyalokay Imre Gyulay János Hann Arnold Hanuy Ferenc dr. Hilbert Vilmos Horváth János bibithi Horváth János dr. Horváth Károly (IV. ker.) Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jeszenszky István dr. Joanovich Pál Juhász István dr. •Juhász Mihály Kaczián János Kaich János Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kollár Lajos Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kozma Jenő dr. Krizs Árpád dr. Kutasy Jenő Lackenbacher György Lajta Henrik Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Léder József Ede Liedemann Frigyes dr. Liptay Lajos dr. Liszka Árpád dr. Magyar István dr. Mahunka Imre Márz Károly Metfelka Frigyes (id.) Mihalkovics Szilárd Milbich Tamás Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Nagy István Németh József Nóvák István Oremusz Ödön Ortvay Rezső Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pálfy József Pekovits János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Petrovich Elek Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Platthy György dr. Popelka Béla Póser István Rácz Sándor Rejtő Sándor Rerich Elemér Rózsavölgyi Gyula > Rusolan Endre . Sagmüller József Sándor Béla Schmidkunz Lajos Schubert Sándor Sorg Antal Stadler Nándor Szabóky Alajos dr. Szakái Géza Szakmándy János Szentgáli Antal Szémann Mihály Szigeti János Szilágyi Károly Szokolay Antal dr. Szontagh Tamás dr. Szőke Gyula dr. Takács István dr. K.Törökné Kovács Hermin Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. Vass Béla Vasek Ernő dr. Válya Gyula dr. Viczián István dr. K. Virágh Andor Vogel Gyula Wensky Nándor Wéber József (ifj.) Wolff Károly dr. Zilahi-Kiss Lajos Ziinszky János dr. tőrvényhatósági bizottsági tagok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom