Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1920

11.2 1920. november 26. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 606 - 607

•m 1920. november 26-iki közgyűlés. 606—607. szám. 313 III. JEGYZŐKÖNYV. MÁSODIK NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester elnöklése mellett Folkusházy Lajos, Rényi Dezső alpolgármesterek, Buzáth János dr. c. alpolgármester, Bukovszky Viktor, Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purébl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zil ihi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Márkus József dr. tanácsnok helyettes, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Ács Ferenc főszámvevő; továbbá: Ambruss Gyula dr. Aubermann Miklós dr. Baranski, Gyula dr. Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Becsey Antal Bieber Jenő Bienski Lipótné Bozóky Ádám dr. Brezowsky Emil dr. Brunecker Lajos Buday Dezső Conlégner József dr. Dániel István Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Fayer Sándor Fejérpataky László dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. ' Fóthy Vilmos Gallauner Károly Günther Béla Gyuray János Hann Arnold Hikádé József Hubert Vilmos Horváth János bibithi Hoszú István Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jeszenszky István dr. Joanovich Pál Juhász István dr. Kaich János Kazay László dr. Kirchner Béláné Kontra Aladár Kossalka János dr. Kovács Gábor Kricsfalussy Mihály Krizs Árpád dr. Lackenbacher György Lampel Vilmos Léder József Ede Liedemann Frigyes dr. Liszka Árpád dr. Mettelka Frigyes id. Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Minké Béla dr. Müller Antal Müller József Leó Müller Kálmán báró dr. Nagy Ferenc Nagy István Nessi Gyula Nóvák István Oberschall Viktor dr. Ortvay Rezső Osvald István dr. Papp Vilmos dr. Pauiheim Ferenc Pálfy József Pekovics János Perczel Béla PerndI Flóris Petrovácz Gyula Piazza Győző Pillis Károly Platthy György dr. Popelka Béla Póser István Rácz Sándor Rerich Elemér Sqhmidkunz Lajos Simonovics Viktor Sorg Antal Stadler Nándor Stumpf Károly Szabó József Szabóky Alajos dr. Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szentgáli Antal Szentgáli Antalné Szémann Mihály Szigeti János Szokolay Antal dr. Takács István dr. K.Törökné-KovácsHermin Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. Vass Béla Vasek Ernő dr. Válya Gyula dr. Verebély Jenő dr. Viczián István dr. Vikár Béla Vogel Qyula Wayand Miklós , Wensky Nándor Wolff Károly dr. Zielinski Szilárd dr. Zlinszky János dr. törvényhatósági bizottsági tagok. !606. Dr. Sipőcz Jenő h. főpolgármester a foly­tatólagos rendes közgyűlést délután 4 órakor meg­nyitván, a jegyzőkönyvnek saját elnöklése mellett leendő hitelesítésére bibithi Horváth János, Lacken­bacher György, Mihalkovics Szilárd, Szémann Mihály, Vikár Béla és dr. Zielínsky Szilárd törvényhatósági bizottsági tagokat, a tanács részéről pedig dr. Buzáth x János c. alpolgármestert kéri föl. !607. Elnök jelenti, hogy távolmaradásukat Bonn József, Gáspár Fülöp, Petrovácz Gyula és dr. Szőke Gyula törvényhatósági bizottsági tagok kérik igazolt­nak tekinteni. Tudomásul szolgál. 79

Next

/
Oldalképek
Tartalom