Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1920

11.1 1920. november 24. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

1920. november 24-iki közgyűlés. 297 II. JEGYZŐKÖNYV. ELSŐ NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester elnöklése mellett Folkusházy Lajos és Rényi Dezső alpolgármesterek, Buzáth János dr. c. alpolgármester, Bukovszky Viktor, Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Lobmayea Jenő dr., Orczy Gyula, Purébl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Liber Endre és Borvendég Ferenc főjegyzők, Márkus József dr. tanácsjegyző, tanácsnok helyettesek, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő; továbbá: Albert Ferenc Aubermann Miklós dr. Avarffy Elek dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bartók Béla Becsey Antal Bedő Mór dr. Benárd Ágost dr. Bieber Jenő Bozóky Ádám dr. Brezovsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Czájlik László Conlegner József dr, Csefkó István Csil.éry András dr. Dániel István Deér Endre dr. Demény Károly Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Ernszt Sándor Faludy István Fayer Sándor Fábián Béla dr. Fejérpataky László dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fodor Jenő Fóthi Vilmos Freund Dezső Gallauner Károly Gál Jenő dr. Gálos Kálmán Glücksthal Samu dr. Gordon Róbert Günther Béla Gyalokay Imre Gyulay János Hailer I. József dr. Hamar István Hann Arnold Hantry Ferenc dr. Hegedűs József dr. ­Hikádé József Hilbert Vilmos Hlatky Laios Holzer Sándor Horvá'h János bibithi Horváth János dr. Hosszú István Hutyra Ferenc dr. Hovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál Juhász István dr. Juhász Mihály Kaczián János Kaich János Karczag Vilmos Kazay László dr. Keömley Nándor dr. Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kleineisel Jakab dr. Kollár Lajos Kontra Aladár Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Köncs Géza Körmöczi Zoltán dr. Kraemer József dr. Kricsfalussy Mihály Krizs Árpád dr. Kutasy Jenő Lackenbacher György Lajta Henrik Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Léder József Ede Lédermann Mór Liedemánn Frigyes dr. Liptay Lajos dr. Lipták Pál dr. Liszka Árpád dr. Magyar István dr. Marinovich Imre dr. Maródy József Mayer Emő dr. M3rz Károly Mettelka Frigyes (id.) Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Milbich Tamás Minké -Béla dr: Mohr Henrik Műller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Nagy István Nádosy Imre dr. Nessi Gyula Németh József Nóvák István Oberschal Viktor dr. Oremusz Ödön Ortvay Rezső Osvald István dr. Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pálfy József Pekovics Jánoí Perczel Béla Perndl Flóris Petrovich Elek Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Pintér Jenő dr. Platthy György dr. Politzer Gusztáv dr. Popelka Béla Póser István Raffay Sándor dr. Rácz Sándor Reiss Mór dr. Rejtő Sándor Rerich Elemér Rózsavölgyi Gyula Rufolán Endre Sagmüller József Sándor Béia Schlacbta Margit Schiosser Károiy Schmidkunz Lajos 75

Next

/
Oldalképek
Tartalom