Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1920

9. 1920. október 28. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

1 920. október 28~iki közgyűlés. 259 II JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Foíkusházy Lajos alpolgármester elnöklése mellett Rényi Dezső alpolgármester Buzáth János dr. h. alpolgármester, Ágostári* Géza dr. árvaszéki elnök, Bukovszky Viktor, Csupor József dr., Ede6 Endre, Fock Ede; Lobmayer Jenő dr;, Orczy Gyufa, PurébI Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Szaszovszky József, Till Antal, Vájna Ede és Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok; Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, Gárdonyi Albert dr. fölevéltáros és Tbirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató; továbbá: Albert Ferenc Aubermann Miklós dr. Avarffy Elek dr. Balkányi Kálmán dr­Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bauknecht Tamás Bartók Béla Bárczy István dr. Bársony Elemér Bedő Mór-dr. Berzeyiczy Albert dr. Bieber Jenő Biensky Lipótné Bohn József Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Bródy Ernő dr. Brunecker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Csefkó István Csilléry András dr. Dániel István Deér Endre dr. Demény Károly Divényi Károly dr. öörfler Lajos Éber Antal dr. Ehrlich G. Gusztáv Elek Mór dr. Ereky Károly Ernszt Sándor dr. Faludy István Fábián Béla dr. Fáy Aladár dr. ' ejérpataky László dr. feleki Béla dr. fekete László dr. értsek Gyula dr. Fodor Jenő Fóthy Vilmos Freund Dezső Frey Kálmán Frijtíwirth Mátyás Füzesséry Zoltán dr. Gaár Vilmos dr. Gallauner Károly Gál Jenő dr. Gálos Kálmán Giesswein Sándor o>. Glücksthal Samu dr. Günther Béla Gyalokay Imre Gyulay János Hajdú Marcell dr. Halász Manó Hamar István Harin Arnold Hanuy Ferenc dr. Hikádé József Hubert Vilmos Holzer Sándor Horváth János bibitbi Horváth János dr. Horváth Károly h. állami Horváth Károly IV. ker. Horvát Miksa Hoszú István Hutyra Ferenc dr. Ilovszky János Jaczkó Pál dr. jajczay János jajczay Mihály Jeszenszky István dr. joanovich Pál juhász István dr. juhász Mihály Kaczián János Kaich János Kaxczag Vilmos Kazay László dr. Keömley Nándor dr. Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kleineisel Jakab dr. Kollár Lajos Kontra Aladár Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Andor Kovács Ernő Kozma Jenő dr. Köncs Géza Körmöczi Zoltán dr. Kraemer József dr. Kreisler Jenő Kricsfalussy Mihály Kutasy Jenő Lackenbacher György Lajta Henrik Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Lengyel Endre dr. Léder József Ede Liedemann Frigyes át. Liptay Lajos dr. Lipták Pál dr. Liszka Árpád dr. Magyar István dr. . Mahunka Imre Marinovich Imre dr. Mayer Ernő dr. Márkus Jenő dr. Márkus Miksa Márz Károly Mettelka Frigyes id. Méhely Kálmán Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Milbich Tamás Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó _Nagy Ferenc Nagy István Nessi Gyula Németh József Nóvák István Oberschall Viktor dr. Oremusz Ödön Ortvay Rezső Osvald István dr. Pakots József Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pálffy József Pékár Imre dr. Pekovics János Perczel Béla Perndl Flóris Pető Sándor dr. Petrovácz Gyula Petrovich Elek Pech Béla Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Platthy György dr. Politzer Gusztáv dr. Popelka Béla Poser István Rácz Sándor Reiss Mór dr. Rejtő Sándor Rerich Elemér Rose Henrik dr. Rosenák Miksa dr. Rózsavölgyi Gyula Rusolán Endre Sagmüller József Sajó János Sajó Sándor Sándor Béla Schiachta Margit

Next

/
Oldalképek
Tartalom