Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1920

7. 1920. szeptember 29. rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGA 1920. EVI SZEPTEMBER 29-EN TARTOTT 7-ik, RENDKÍVÜLI, KÖZGYŰLÉSE. AAA A4á I TÁRGY. 1. Baracs Marcell bizottsági tag és társai indítványa a tisztújítás alkalmával pályázó tisztviselők jelölése ügyében. 2. Dr. Wolff Károly ellenindítványa. II. JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester elnöklése mellett Folkusházy Lajos és Rényi Dezső alpolgármesterek, Buzáth János dr. h. alpolgármester, Berezel, Jenő dr., Bukovszky Viktor, Buzay Károly, Csupor József dr., Kemény Géza dr., Márher Aladár, Sallay Árpád dr., Stankovits Szilárd, Vita Emil dr. tanácsnokok, Édes Endre h. tanácsnok, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Szimély Árpád főszámvevő, Gárdonyi Albert dr. főlevéltáros, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató; továbbá: Albert Ferenc Alpár Ignác Balkányi Kálmán dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bartók Béla Bedö Mór dr. Berzeviczy Albert dr. Bieber Jenő Bienski Lipótné Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Buday Dezső Czigány Sándor Csefkó István Csilléry András dr. Dániel István Deér Endre dr. Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Elek Mór dr. Ernszt Sándor Faludy István Fayer Sándor Fábián Béla dr. Fáy Aladár dr. Fejérpataky László dr. Feleki Béla dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fodor Jenő Fóthy Vilmos Freund Dezső Frey Kálmán Frühwirth Mátyás Gallauner Károly Gál Jenő dr. Gálos Kálmán Gordon Róbert Günther Béla Gyalokay Imre Gyulay János Hajdú Marcell dr. Halász Manó Hann Arnold Hanuy Ferenc dr. Hegedűs József dr. Hikádé József Hilbert Vilmos Holzer Sándor Horváth János bibithi Horváth János dr. Horváth Károly h. álltitk. Horvát Miksa Hoszu István Hutyra Ferenc dr. Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál Juhász István dr. Juhász Mihály Kaczián János Kaich János Karczag Vilmos Kazay László dr. Keömley Nándor dr. Kirchner Béláné Kleineisel Jakab dr. Kontra Aladár Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Ernő Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Köncs Géza Körmöczi Zoltán dr. Kreisler Jenő Kricsfalussy Mihály Krizs Árpád dr. Kutasy Jenő Lackenbacher György Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Léder József Ede Lédermann Mór Liptay Lajos dr. Liszka Árpád dr. Magyar István dr. 57

Next

/
Oldalképek
Tartalom