Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1920

6.2 1920. augusztus 26. rendes közgyűlés folytatólagos jegyzőkönyve

214 1920. szeptemb er 23-iki közgyűlés. III. JEGYZŐKÖNYV. MÁSODIK NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester elnöklése mellett Folkusházy Lajos és Rényi Dezsfc alpolgármesterek, Buzáth János dr. h. alpolgármester, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Buzay Károly,. Csupor József dr., Fock Ede, Kemény Géza dr., Krátky János, Márher Aladár, Sallay Árpád dr., Stankovits Szilárd, Városy Gyula dr., Vita Emil dr. tanácsnokok, Édes Endre h. tanácsnok, Szabó Imre dr. tiszti fő­ügyész, Sziméiy Árpád főszámvevő, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató; továbbá: Albert Ferenc Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bartók Béla Battlay Ákos dn Bauknecht Tamás Bársony Elemér Becsey Antal Benárd Ágost dr. Bieber Jenő Bienszky Lipótné Bohn József Bozóky Ádám dr. Brezowsky Emil dr. Brunecker Lajos Buday Dezső Buday László dr. Czigány Sándor Csilléry András dr. Dániel István Deér Endre dr. Demény Károly Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Faludy István Fayer Sándor Fáy Aladár dr. Fejérpataky László dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fodor Jenő Freund Dezső Gallauner Károly Gál Jenő dr. Günther Béla Gyulay János Hajdú Marcell dr. * Halász Manó Hamar István Hegedűs József dr. Horváth János bibithi Horváth János dr. Horváth Károly hrálltitk. Horvát Miksa Hutyra Ferenc dr. Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jeszenszky István dr. Joanovich Pál Juhász István dr. Kaich János Karczag Vilmos Kazay László dr. Kontra Aladár Kossalka János dr. Kovács Andor Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Köncs Géza Körmöczi Zoltán dr. Kreisler Jenő '" Kricsfalussy Mihály Krizs Árpád dr. Kutasy Jenő Lajta Henrik Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Léder József Ede Liptay Lajos dr. Liszka Árpád dr. Maródy József Mayer Ernő dr. Mettelka Frigyes id. Méhely Kálmán Mihalkovics Szilárd Minké Béla dr. Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Nagy István Nessi Gyula Nóvák István Oberschall Viktor dr. Oremusz Ödön Ortvay Rezső Pakots József Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pálfy József Pekovics János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Piazza Győző Pillis Károly Platthy György dr. Popelka Béla Rácz Sándor Reiss Mór dr. Rejtő Sándor Rerich Elemér Rusolán Endre Sándor Béla Schmidkunz Lajos Stern József dr. Stern Sándor Sümegi Vilmos Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szántó Jenő Szentgáli Antal Szémann Mihály Szigeti János Szilágyi Károly Szontagh Tamás dr. Szőke Gyula dr. Takács István dr. Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. Vass Béla Vasek-Ernő dr. Válya Gyula dr. Verebély Jenő dr. Viczián István dr. K. Virágh Andor Vikár Béla Vogel Gyula Vörösváry Miklós dr. Wayand Miklós Wensky Nándor Wolff Károly dr. Záborszky István dr^ Zielinski Szilárd dr. Zilahi-Kiss Lajos Zimmermann Dezső*, törvényhatósági bizottsági tagok. c

Next

/
Oldalképek
Tartalom