Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1920

6.1 1920. szeptember 22. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

1920. szeptember 22- ki közgyűlés. 197 II JEGYZŐKÖNYV. Első nap. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester elnöklése mellett Folkusházy Lajos, Rényi Dezső alpolgármesterek, Buzáth János dr. h. alpolgármester, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Buzay Károly, Csupor József dr., Fock Ede, Kemény Géza dr., Krátky János, Márher Aladár, Sallay Árpád dr., Stan­kovits Szilárd és Városy Gyula dr. tanácsnokok; Éde« Endre h. tanácsnok, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Szimély Árpád főszámvevő és Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató; továbbá: Albert Ferenc Alpár Ignác Antal János dr. Avarffy Elek dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bartók Béla Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bársony Elemér Becsey Antal Berzeviczy Aibert dr. Bieber Jenő Biensky Lipótné Bohn József Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezowsky Emil dr. Brunecker Lajos Buday Dezső Buday László dr. Csilléry András dr. Dániel István Deér Endre dr. Demény Károly Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Ernszt Sándor Fayer Sándor Fáy Aladár dr. Fejérpataky László dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fodor Jenő Freund Dezső Frühwirth Mátyás Gaár Vilmos dr. Gallauner Károly Günther Béla Gyalokay Imre Gyulay János Hajdú Marcell dr. Hamar István Hann Arnold Hanuy Ferenc dr. Hikádé József Hilbert Vilmos Hlatky Lajos Horváth János bibithi Horváth János dr. Horváth Károly h. államt. Hoszú István Hutyra Ferenc dr. Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál Juhász István dr. Juhász Mihály Kaczián János Kaich János Kazay László dr. Keömley Nándor dr. Kirchner Béláné Kleineisel Jakab dr. Kontra Aladár Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Gábor Kozma Jenő d. Köncs Géza Körmöczi Zoltán dr. Kricsfnlussy Mihály Krizs Árpád dr. Kutasy Jenő Lackenbacher György Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Léder József Ede Liptay Lajos dr. Liszka Árpád dr. Magyar István dr. Mariunka Imre Marinovich Imre dr. Maródy József Márz Károly Mettelka Frigyes id. Méhely Kálmán Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc* dr. Milbich Tamás Minké Béla dr. Mohr Henrik Müiler Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Nagy István Nessi Gyula Németh József Nóvák István Oberschall Viktor dr. Oremusz Ödön Ortvay Rezső Osvald István dr. Pálfy József Pakots József Papp \ ilmos dr. Paulheim Ferenc "*• Pékár Imre dr. Pekovics János Perczel Béla Perndl Flóris Pefrovácz Gyula Pech Béla Piazza Győző Pillis Károly Pintér Jenő dr. Platthy György dr. Popelka Béla Poser István Rácz Sándor Rejtő Sándor Rerích Elemér Rose Henrik dr. Rotter Zsigmond Rózsavölgyi Gyula Rusolán Endre Sajó János Sajó Sándor Sándor Béla Schmidkunz Lajos Simonovics Viktor Sorg Antal Stadler Nándor Stumpf Káro'.y Sümegi Vilmos Szabó József Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szekrényessy Károly 50

Next

/
Oldalképek
Tartalom