Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1920

3.1 1920. augusztus 25. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 313 - 314

1920. augusztus 25-iki közgyűlés. 315. szám. 159 Demény Károly Ferlsek Gyula dr. Hutjra Ferenc dr. juhász István dr. Kaczián János Kirchner Béláné Krizs Árpád dr. Müller Antal Müller Kálmán báró dr. Nádosy Imre dr. O'Egán Viktor Paulheim Ferenc Pillis Károly Sagmülier József Simonovics Viktor Szakái Géza Szentgály Antalné Szmrecsányi György Szontágh Tamás dr. Takács István dr. Virágh Andor Záborszky István dr. 11. a közrendészeti bizottság 20 tagsági helyére, Bohn József Dániel István Dörfler Lajos Fertsek Gyula dr. Homonnay Tivadar dr Kazay László dr. Kosztelnik Ferenc Léder József Liszka Árpád dr. Milbich Tamás Nádosy Imre dr. Osvald István dr. Papp Vilmos Pfeiffer István Rose Henrik dr. Sándor Béla Simonovics Viktor Szmrecsányi György Szőke Gyula dr. Vass Béla 12. a világítási üzemi bizottság 20 tagsági helyére: Alpár Ignác Bauknecht Tamás Becsey Antal Bohn József Bozóky Ádám dr. Buday Dezső Czakó Adolf Ereky Károly Frühwirth Mátyás Gyalokay Imre Joanovich Pál Kossalka János dr. Kricsfalussy Mihály Léder József Perndl Flóris Piazza Győző Rerrich Elemér Szakái Géza Szekrényessy Károly Usetty Ferenc 13. a szociálpolitikai bizottság 30 tagsági helyére: Ambruss Gyula dr. Bienszky Lipótné Bruneeker Lajos Csilléry András dr. Czigány Sándor Ernszt Sándor dr. Fáy Aladár dr. Frühwirth Mátyás Giesswein Sándor dr. Haller József dr. Hlatky Lajos Kaich János Kontra Aladár Krizs Árpád dr. Liszka Árpád dr. 14. a képzőművészeti Alpár Ignác Berzeviczy Aibert dr. Fejérpataky László dr. Horváth Károly Jeszenszky István dr. Kontra Aladár Lázár Ferenc dr. O'Egán Viktor Pi eh Béla Petrovácz Gyula Miklós Ferenc dr. Mohr Henrik Müller Antal Ortvai Rezső Pillis Károly Poser István Rassay Károly dr. Sándor Béla Síachta Margit Szabó József Szakái Géza Válya Gyula dr. Wayand Miklós Zilahi-Kiss Lajos Zlinszky János dr. bizottság 20 tagsági helyére: Petrovics Elek Piazza Győző Pintér Jenő dr. Szakái Géza Szentgály Antalné Szokolay Antal 4r. Verebély Jenő dr. Végh Gyula Viczián István dr. Virágh Andor 15. a közgazdasági bizottság 30 tagsági helyére : Ambruss Gyula dr. Hikádé József Czájlik László Horváth János dr. Ereky Károly jaczkó Pál dr. Gallauner Károly Joanovich Pál

Next

/
Oldalképek
Tartalom