Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1920

3.1 1920. augusztus 25. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 313 - 314

1920. augusztus 25-iki közgyűlés. 315. szám. 157 2. a középitési bizottság 40 tagsági helyére: Alpár Ignác Bauknecht Tamás Becsey Antal Bohn József Buday Dezső Czakó Adolf Dörfler Lajos Frühwirth Mátyás Gallauner Károly Ilovszky János Kaich János Kazay László dr. " Kossalka János dr. Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Kricsfalussy Mihály Lackenbacher György Lampel Vilmos Léder József Liszka Árpád dr. Mettelka Frigyes id. Miklós Ferenc dr. Nagy István Oberschall Viktor dr. Paulheim Ferenc Pech Béla Pékár Imre xlr. Perndl Flóris Petrovácz Gyula Petrovics Elek Piazza Győző Pillis Károíy • Sorg Antal Szakái Géza Szigeti János Verebély Jenő dr. Virágh Andor Wensky Nándor Záborszky István dr. Zielinski Szilárd dr. 3. a katonaügyi bizottság 30 tagsági helyére: Avarffy Elek dr. Bartha Albert Bieber Jenő Fekete László dr. Gyalokay Imre Ilovszky János Jajczay János Juhász Mihály Kozma Jenő dr. Köncs Géza Lackenbacher György Léder József Lipthay Lajos dr. Maródy József Mihálkovics Szilárd Nagy Ferenc O'Egán Viktor Pálffy József Piazza Győző Pfeiffer István Rusolán Endre Sajó János Schmidkunz Lajos Szakmándy János Szalay Gyula Szokolay Antal dr. Takács István dr. Virter László dr. Wayand Miklós Zilahi-Kiss Lajos 4. a közlekedési bizottság 30 tagsági helyére. Battlay Ákos dr. Bieber Jenő Brezovszky Emil dr. Buday Dezső Demény Károly Divényi Károly dr. Gallauner Károly Gordon Róbert Homonnay Tivadar dr. Horváth János bibithi Horváth Károly h. állt. Hoszű István ^ Jaczkó Pál dr. Kaich János Kleineisel Jakab dr. Kollár Lajos Kricsfalussy Mihály Mettelka Frigyes id. Müller József Nagy Ferenc Paulheim Ferenc Pékár Imre dr. Piazza Győző Pillis Károly Sagmüller József Szémann Mihály Szentgáli Antal Weisz Konrád dr. Wensky Nándor Wolff Károly dr. 5. a köztisztasági Avarffy Elek dr. Bieber Jenő Brezovszky Emil dr. Deér Endre dr. Hutyra Ferenc dr. Juhász Mihály Léder József Márz Károly Miklós Ferenc dr. Müller Kálmán báró bizottság 20 tagsági helyére, Nagy Ferenc Nagy István Németh József Poser István Rácz Sándor Sajó János Schlosser Károly Stumpf Károly Wayand Miklós dr. Záborszky István dr. 6. a pénzügyi bizottság 40 tagsági helyére: Ambruss Gyula dr. Botzenhardt János dr. Battlay Ákos dr. Bozóky Ádám dr. 40

Next

/
Oldalképek
Tartalom