Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1920

3.1 1920. augusztus 25. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 313 - 314

1920. augusztus 25-iki közgyűlés. Milbich Tamás Mohr Henrik Ortvai Rezső Rassay Károly dr. Sagmüller József Szentgáli Antalné Takaró Géza Valnicsek Béla dr, Vogel Gyula Zimmermann Béla dr. 10. a közegészségügyi bizottság 30 tagsági helyére: Alpár Ignác Avarffy Elek dr. Bartha Albert Bienszky Lipótné Brezovszky Emil dr. Buday Dezső Csilléry András dr. Deér Endre dr. Demény Károly Fertsek Gyula dr. Hutyra Ferenc dr. Juhász István dr. Kaczián János Kirchner Béláné Krizs Árpád dr. Müller Antal Müller Kálmán báró dr. Nádosy Imre dr. O'Egán Viktor Paulheiin Ferenc Píllis Károly Sagmüljer József Simonovics Viktor Szakái Géza Szentgáli Antalné Szmrecsányi György Szontágh Tamás dr. Takács István dr. Virágh Andor Záborszky István dr. 11. a közrendészeti bizottság 20 tagsági helyére: Bohn József Dániel István Dörfler Lajos Fertsek Gyula dr. Homonnay Tivadar dr. Kazay László dr. Kosztelnik Ferenc Léder József Liszka Árpád dr. Milbich Tamás 12. a világítási üzemi Alpár Ignác Bauknecht Tamás Becsey Antal Bohn József Bozóky Ádám dr. Buday Dezső Czakó Adolf Ereky Károly Frühjvirth Mátyás Gyalokay Imre Nádosy Imre dr. Osvald István dr. Papp Vilmos Pfeiffer István Rose Henrik dr. Sándor Béla Simonovics Viktor Szmrecsányi György Szőke Gyula dr. Vass Béla bizottság 20 tagsági helyére: Joanovich Pál Kossalka János dr. Kricsfalussy Mihály Léder József Perndl Flóris Piazza Győző Rerrich Elemér ; Szakái Géza Szekrényessy Károly Usetty Ferenc 13. a szociálpolitikai bizottság 30 tagsági helyére: Ambruss Gyula dr. Bienszky Lipótné Brunecker Lajos Csilléry András dr. Czigány Sándor Ernszt Sándor dr. Fáy Aladár dr. Frühwirth Mátyás Giesswein Sándor dr. Haller József dr. Hlatky Lajos Kaich János Kontra Aladár Krizs Árpád dr. Liszka Árpád dr. Miklós Ferenc dr. Mohr Henrik MüÜer Antal Ortvai Rezső Pillis Károly Poser István Rassay Károly dr. Sándor Béla Slachta Margit ­Szabó József Szakái Géza Válya Gyula dr. Wayand Miklós Zilahi-Kiss Lajos Zlinszky János dr. 14. a képzőművészeti bizottság 20 tagsági helyére: Alpár Ignác Berzeviczy Albert dr. Fejérpataky László dr. Horváth Károly Jeszenszky István dr. Kontra Aladár Lázár Ferenc dr. O'Egán Viktor Pech Béla Petrovácz Gyula Petrovics Elek Piazza Győző

Next

/
Oldalképek
Tartalom