Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1920

3.1 1920. augusztus 25. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 313 - 314

154 1920. augusztus 25-iki közgyűlés. Hutyra Ferenc dr. Juhász Mihály Léder József Marz Károly Miklós Ferenc dr. Müller Kálmán báró dr. Nagy Ferenc Nagy István Németh József Póser István Rácz Sándor Sajó János Schlosser Károly Stumpf Károly Wayand Miklós Záborszky István dr. 6. a pénzügyi bizottság 40 tagsági helyére: Ambruss Gyula dr. Battlay Ákos dr. Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. , Brunecker Lajos Buday Dezső Czájlik László . Divényi Károly dr. Ereky Károly Ernszt Sándor dr. Hubert Vilmos Homonnay Tivadar dr. Horváth János dr. Horváth János bibithi Hosszú István Jaczkó Pál dr. Kaczián János Kleineisel Jakab dr. Kossalka János dr. Kozma Jenő dr. Kricsfalussy Mihály Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Lipták Pál dr. Liszka Árpád dr. Miklós Ferenc dr. Minké Béla dr. Pékár Imre dr. Perndl Flóris Platthy György dr. Rerrich Elemér Rose Henrik dr. Sajó Sándor Simonovics Viktor Sorg Antal Szigeti János Vasek Ernő dr. Wolff Károly dr. Zielinski Szilárd dr. Zlinszky János dr. 7. a közoktatási bizottság 30 tagsági helyére. Ambruss Gyula dr. Avarffy Elek'dr. Ballagi Aladár dr. Berzeviczy Albert dr. Bieber Jenő Bozóky Ádám dr. Czigány Sándor Ernszt Sándor dr. Fáy Aladár dr. Fertsek Gyula dr. Giesswein Sándor dr. Horváth János bibithi Ilovszky János Kaich János Kirchner Béláné Kontra Aladár Kozma Jenő dr. Krizs Árpád dr. Möhr Henrik Ortvai Rezső Pintér Jenő dr. Raffay Sándor dr. Sajó Sándor Szigeti János Szokolay Antal dr. Szőke Gyula dr. , Törökné Kovács Hermin Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. Virter László dr. 8. a közélelmezési bizottság 30 tagsági helyére: Bieber Jenő Bienszky Lipótné Brezovszky Emil dr. Csilléry András dr. Czigány Sándor Divényi Károly dr. Gyulay János Horváth Károly (IV. ker.) Jajczay János Jajczay Mihály Joanovich Pál Kaich János Keömley Nándor dr. Maródy József Nóvák István Oberschall Viktor dr. O'Egán Viktor Pfeiffef István Poser István Rácz Sándor Rassay Károly dr. Rerrich Elemér Schmidkunz Lajos Szémann Mihály Törökné Kovács Hermin Vass Béla Vasek Ernő dr. „Vogel Gyula Wayand Miklós Wéber József ifj. 9. a közjótékonysági bizottság 20 tagsági helyére. Bienszky Lipótné Conlégner József dr. Hamar István Hosszú István Jajczay János Kazay László dr. Kirchner Béláné Köncs Géza Léder József Magyar István dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom