Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1920

1920. július 28. ideiglenes, alakuló közgyűlés jegyzőkönyve - 233 - 234

112 1920. július 28-iki ideiglenes alakuló közgyűlés. 234. szám. Alpár Ignác Fertsek Gyula dr. Orémusz, Ödön Bozóky Ádám dr. Kollár Lajos Divényi Károly dr. Elek Mór dr. Rose Henrik dr. Pancsik János Sóváry Emil Csóka Lajos Pech Béla Gyulay János Németh József Csefkó István Zilahi-Kiss Lajos Kozma Jenő dr. Lackenbacher György Balkányi Kálmán dr. Póttagok: Fasching Antal dr. Szölgyémy Ferenc Totth Dezső dr. ///. kerület. Rendes tagok: Kontra Aladár Schubert Sándor Hilbert Vilmos Botzenhardt János dr. Pfeiffer István Zboray Gyula Fóthi Vilmos Schlosser Károly Mohr Henrik Zeöke Antal dr. K. Virágh Andor Schmidkunz Lajos Szilágyi Károly Juhász Mihály Sagmüller József Stern József dr. Reiss Mór dr. Weber József ifj. Bauknecht Tamás Günther Béla Mettelka Frigyes (id.) Kricsfalussy Mihály Vörösváry Miklós dr. Brunecker Lajos Bartók Béla Zoók József Szepesi Ágoston Póttagok: Csézli Lukács Rozmis András Homonnai József IV. kerület. Rendes tagok: Szmrecsányi György Székely Ferenc Ernst Sándor Raffay Sándor dr. Gaár Vilmos dr. Szőke Gyula dr. Mihalkovics Szilárd Gálos Kálmán Jaczkó Pál dr. Oberschall Viktor dr. Krámer József dr. Conlegner József dr. Rerrich Elemér Antal János dr. Nagy Ferenc Frühwirth Mátyás Vikár Béla Miklós Ferenc dr. Jeszenszky István dr. Holzer Sándor Zimmermann Béla dr. Szakmándy János Lajta Henrik Horváth Károly Póttagok: Aubermann Miklós dr. Neruda Nándor Heltai Béla Korányi Márton Seidl Aurél Kronberg József V. Kerület. Rendes tagok: Szterényi József báró Gál Jenő dr. Pékár Imre dr. Zala Zsigmond Glücksthal Samu dr. Ledér József Ede Bedő Mór dr. Baracs Marcell dr. Kovács Andor Liszka Árpád dr. Fayer Sándor Stern Sándor Brezowsky Emil dr. Hegedűs József dr. Rotter Zsigmond Teles Béla dr. O'Egan Viktor Horvát Miksa Kreisler Jenő Ortvai Rezső Faludi István Frey Kálmán Mayer Ernő dr. Lázár Ferenc dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom