Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1918

15. 1918. október 16. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

568 1918. október 16-iki közgyűlés. II. JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Bárczy István dr. főpolgármester, majd Bódy Tivadar dr. polgármester és Déri Ferenc dr. alpolgármester elnöklete alatt: Folkusházy Lajos-alpolgármester, Melly Béla dr. árvaszéki elnök, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Buzay Károly, Buzáth János dr., Csupor József dr., Fock Ede, Piperkovics Bátor, Sallay Árpád dr., Stankovits Szilárd, Városy Gyula dr., Vita Emil dr., Wildner Ödön dr. tanács­nokok, Kemény Géza dr. tanácsnok-főjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti fő­orvos, Szimély Árpád főszámvevő, Gárdonyi Albert dr. fölevéltáros, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató; továbbá: Altstock Gyula Arányi Ignác Auer Róbert Bamberger István dr. Bayer Antal Bálint Dezső Bátori Károly Becsey Antal Beiméi Sándor Benedek Dezső Benedek János dr. Benedek Sándor Bérezik István Berger Rezső dr. Berger Simon Biró Henrik Bittner János Bloch Sándor Bogdányi Mór Boros Ernő dr. Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Böszörményi Oszkár dr. Breitner L. Zsigmond Breitner Lipót Brill Ferenc Bródy Ernő dr. Bródy József Brust Dávid . Chorin Ferenc dr. ifj. Czettel Gyula Dán Leó Dick Béla Dökker Ferenc Drucker Géza Ehrlich G. Gusztáv Eisler Samu Ember Károly Erényi Béla Erős Sándor dr. Eulenberg Salamon dr. Faludi Ágoston Farkas Gyula Feleki Béla dr. Fellner Sándor Fleischl Sándor Forbáth Imre dr. Freudiger Károly Freund Vilmos Friedmann Bernát dr. Frisch Ignác Frivaldszky Sándor Füredi Gyula Füredi Mór dr. Fürst László Gaár Vijmos dr. Garai Samu Gaszner Pál Gálos Kálmán Gebríardt Károly dr. Gellért Jenő Girardi József Glass Viktor Glück Erős János Glück Frigyes Glticksthal Samu dr. Goldschmied Bernát Grossmann Miksa Grünfeld Miksa Hahóthy Sándor Hajós Zsigmond dr. Halász Frigyes dr. Harsányi Adolf Havass Rezső dr. Hecht Ernő dr. Heinrich Kálmán dr. Herczeg József Herz Lajos Herz Viktor Herzfeld Frigyes Heteés Antal dr. Heuthaler Frigyes Hermán Ödön Hoepfner Guidó Hoffmann M. Mihály Holzer Sándor Horner Samu Horvát Lipót dr. Horváth A. János Huber Antal Hűvös Iván Junker Pál dr. Kann Lajos Kassai Ferenc dr. Kaszab Aladár Kauser Gyula Kántor Ferenc Kelemen Adolf Kelemen Lajos dr. Kertész József Kertész Pál Kertscher István Kis J. Jenő Klein Gyula Klopfer Jakab Komlós Ágost dr. Kommer Ferenc Kovács Ernő dr. Kovács Jenő dr. Ko/ács Károly Kögler Gusztáv Kraemer József dr. Krakauer Samu Kramer Miksa Krantz Károly Ladányi Zoltán Lajta* Henrik Laumann József Ledermann Mór Lenz Ferenc Lustig Ede Magyar László dr. Márkus Miksa Melkó Bertalan Mezei Mór dr. Mezei Sándor dr. Mészáros Ferenc Minké Béla Morbitzer Nándor Müller Rezső Nagy Andor Nagy Mór Nádor Lajos Neruda Nándor Nessi Gyula Neszmelyi Lajos Neumann Árpád dr. Németh Imre dr. Nigrinyi György dr. Nóvák István Nóvák Nándor dr. Okányi Imre Oláh Dezső dr. Orova Zsigmond dr. Ott Ádám dr. Palkovics Ede Pallai Miksa Palóczi Antal Palotay Ödön Parall Ferenc Paulheim Ferenc Pelzmann Ferenc Perczel Béla Perl Soma dr. Perlesz Dezső Petanovits József Pintér* Gyula Politzer Gusztáv dr. Posner Alfréd Radocza János Rácz Dezső dr. Reiner Ede dr. Réthy Mór dr. Ripka' Ferenc dr. Róna Márk Rónay Károly dr. Rosenberg Sándor dr. Róth Mór Rózsa Félix dr. Rózsavölgyi Gyula Rózsavölgyi Manó dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom