Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1918

13. 1918. július 17. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 909

456 1918. július 17-iki közgyűlés. 909. szám. II. JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Bárczy István dr. főpolgármester, közben Déri Ferenc dr. alpolgármester elnöklete alatt: Bódy Tivadar dr. polgármester, Folkusházy Lajos, Harrer Ferenc dr. alpolgármesterek, Buzay Károly, Buzáth János dr., Csupor József dr., Krátky János, Rényi Dezső, Sallay ^rpád dr., Stankovits Szilárd, Városy Gyula dr., Vita Emil dr. tanácsnokok, Kemény Géza dr. tanácsnok-főjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Szimély Árpád főszámvevő; továbbá: Alpár Ignác Altstock Gyula Arányi Ignác Auer Róbert Baranyay Sándor Bayer Antal Beck Adolf Becsey Antal Beiméi Sándor Benedek Dezső Berger Rezső dr. Berger Simon Bogdányi Mór Bozóky Ádám dr. Brachfeld Sándor Brodesser János Brust Dávid Csukássy Jenő dr. Czettel Gyula Ehrlich G. Gusztáv. Eisler Samu Ember Károly Epstein Manó dr. Erős Sándor dr. Eulenberg Salamon dr. Faludi Ágoston Farkas Gyula Feleki Béla dr. Fellner Sándor Forbáth Imre dr. Földes Árpád dr. Freudiger Károly Friedmann Bernát dr. Friedrich Vilmos dr. Füredi Gyula Gerber Béla dr. Gerlei Lajos Girardi József Glass Viktor Glücksthal Samu dr. Gottermayer Nándor Grecsák Károly Grünfeld Miksa Hainiss Géza dr. Halász Frigyes dr. Havass Rezső dr. Heinrich Kálmán dr, Heuthaler Frigyes Hermán Ödön Holzer Sándor Horváth A. János Hudetz János Hűvös Iván Junker Pál dr. Kann Lajos Kauser Gyula Kertész József Kertscher István Kis J. Jenő Klassohn Gyula Kléh László dr. Klopfer Jakab Kommer Ferenc Kovács Ernő dr. Kovács. Károly Kozma Jenő dr. Krammer-Kászonyi Károly Krayer Emil Magyar Bertalan Márkus Miksa Meisels Vilmos dr. Melkó Bertalan Mezei Mór dr. Minké Béla Morbitzer Nándor Müller József Müller Rezső Neruda Nándor Nessi Gyula Nigrinyi György dr. Nóvák István Nóvák Nándor dr. Okányi Imre Okolicsányi Gyula Oláh Dezső dr. Ott Ádám dr. Perczel Béla Perlesz Dezső Petanovits József Pintér Gyula Radocza János Reiner Ede dr. Reisz Mór dr, Réthy Mór dr. Révész Sámuel Ribáry Mór Ripka Ferenc dr. Róna Márk Rónay Károly dr. Róth Mór Rózsavölgyi Gyula törvényhatósági bizottsági tagok. Rust József Sagmüller József Sajó János Schlanger Mór Schmidlechner Károly dr. Schunda V. József Stern József dr. Stern Károly Stern Sándor ifj. Strasser Imre dr. Szabó Gyula Szálai Mihály dr. Szekula Gyula Szende Alajos Szepesi Ágoston Székács Antal Székely Ferenc Szúk Géza Taubner Vilmos Thék Endre Ullmann Gyula Végh Károly Vikár"Béla Vladár Tivadar dr. Walla' József Weínszeisz Lajos Wellisch Alfréd Wenhardt János dr. Willinger Ferenc Wodianer Artúr Wodianer Hugó Zboray Gyula Zipernovszky Károly !909. Dr. Bárczy István főpolgármester a mai napra egybehívott közgyűlést délután 4 órakor meg­nyitván, a jegyzőkönyvnek saját elnöklete mellett való hitelesítésére Altstock Gyula, Berger Simon, Brust Dávid, Glass Viktor, dr. Heinrich Kálmán, Klassohn Gyula, Kovács Károly, Rust [ózsef, dr. Szálai Mihály, Szepesi Ágoston, Vikár Béla és Willinger Ferenc * törvényhatósági bizottsági tagokat, a tanács részéről pedig dr. Harrer Ferenc alpolgármestert kéri fel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom