Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1918

9. 1918. május 15. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

1918. május 15-iki közgyűlés. 247 II JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Bárczy István dr. főpolgármester elnöklete alatt: Bódy Tivadar dr. polgármester, Déri Ferenc dr., Folkusházy Lajos, Harrer Ferenc dr. alpolgármesterek, Melly Béla dr. árvaszéki elnök, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Buzay Károly, Buzáth János dr., Csupor József dr., Fock Ede, Krátky János, Márher Aladár, Piperkovics Bátor, Rényi Dezső, Sallay Árpád dr., Stankovits Szilárd, Városy Gyula dr., Vita Emil dr., Wildner Ödön dr. tanácsnokok, Kemény Géza dr. tanácsnok-főjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Szimély Árpád főszámvevő, Gárdonyi Albert dr. főlevéltáros; továbbá Altstock Gyula Andreánszky Jenő dr. Arányi Ignác Auer Róbert Bachruch Károly Bakács János Bamberger István „dr. Baracs Marcel dr. Baranyay Sándor Bayer Antal Bálint Dezső Bátori Károly Beck Adolf Becsey Antal Beiméi Sándor Benedek Dezső Benedek János dr. Benedek Sándor ' Bérezik István Berger Rezső dr. Berger Simon Bihari Mór dr. Biró Henrik Bittner János Bloch Sándor Bogdányi Mór Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brachfeld Sándor Breitner L. Zsigmond Breitner Lipót Brill Ferenc Brodesser János Bródy Ernő dr. Bródy József Brust Dávid Brüll Atfréd Buday-Goldberger Leó dr. Chorin Ferenc dr. ifj. Csukássy Jenő dr. Czettel Gyula Czóniczer Márton dr. Damjanovics László Dán Leó Dési Géza dr. Dick Béla Dökker Ferenc Drucker Géza Eckermann Ede Eckermann Ede dr. Ehrlich G. Gusztáv Ehrlich Manó Eisler Samu Ember Károly Epstein Manó dr. Erős Sándor dr. Eulenberg Salamon dr. Faludi Ágoston Farkas Gyula Feleki Béla dr. Fellner Sándor Fischer Emil Fischer Iózsef Fleischl Sándor Fodor István Follért Károly Földes Árpád dr. Freudiger Károly Freund Vilmos Friedlander Manó dr. Friedmann Bernát dr. Friedrich Vilmos dr. Frisch Ignác Frivaldszky Sándor Füredi Gyula Füredi Mór dr. Fürst László Gaár Vilmos dr. Gamauf Géza Garai Samu Gaszner Pál Gálos Kálmán Gebhardt Károly dr. Gellért Jenő . Gerber Béla dr. Gerenday Béla Gerlei Lajos Ghillány Mihály dr, Girardí József Glass Viktor Glósz Ferenc dr. Glück Erős János Glück Frigyes Glücksthal Samu dr. Goldschmied Bernát Gottermayer Nándor Grauer Vilmos dr. Grossmann Miksa Grünfeld Miksa Grünn János dr. Grünwald Mór Hahóthy Sándor Hainiss Géza dr. Hajdú Marcel dr. Hajós Zsigmond dr. Halász Frigyes dr. Halász Manó Harsányi Adolf Havas József Havass Rezső dr. Haypál Benő Hecht Ernő dr. Heinfich Kálmán dr. Hennyey Vilmos dr. Herczeg József Herz Lajos Herz Viktor Herzfeld Frigyes Heteés Antal dr. Heuthaler Frigyes Hermán Ödön Hock János Hoepfner Guidó Hoffmann M. Mihály Hoitsy Pál Holitscher Szigfrid dr. Holzer Sándor Horner Samu Horvát Lipót dr. Horváth A. János Horváth József Huber Antal Hudefz |ános Hűvös Iván Junker Pál dr. Kaczián János Kallina Oszkár Kann Lajos Kartschmaroff Arnold Kauser Gyula Kállay Dezső Kántor Ferenc Kelemen Adolf Kelemen Lajos dr. Kertész Pál Kertscher István Kis J. Jenő Kiss József dr. Klassohn Gyula Klein Gyula Kléh László dr. Klopfer Jakab Komlós Ágost dr. Kotányi Zsigmond Kovách Aladár dr. Kovács Ernő dr. Kovács Jenő dr. Kovács Károly Kozma Jenő dr. Kögler Gusztáv Kraemer József dr. Krakauer Samu Kramer Miksa

Next

/
Oldalképek
Tartalom