Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1918

8. 1918. május 8. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

1917. május 8-iki közgyűlés. 223 II. JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Bárczy István dr. főpolgármester, majd Bódy Tivadar dr. polgármester elnöklete alatt: Déri Ferenc dr., Folkusházy Lajos, Harrer Ferenc dr. alpolgármesterek, Melly Béla dr. árvaszéki elnök, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Buzay Károly, Buzáth János dr., Csupor József dr., Fock Ede, Krátky János, Márher Aladár, Piperkovics Bátor, Rényi Dezső, Stankovits Szilárd, Városy Gyula dr., Vita Emil dr., Wildner Ödön dr. tanácsnokok, Rajháty Ferenc tanácsnok-főjegyző h^, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Szimély Árpád főszámvevő, Gárdonyi Albert dr. főlevéltáros, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató ; továbbá : Altstock Gyula Andreánszky Jenő dr. Arányi Ignác Auer Róbert Bachruch Károly Bakács János Bamberger István dr. Baranyay Sándor Bayer Antal Bálint Dezső Bátori Károly Beck Adolf Becsey Antal Beiméi Sándor Benedek Dezső Benedek János dr. Bérezik István Berger Rezső dr. Berger Simon Biró Henrik Bittner János Bloch Sándor Bogdányi Mór Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Breitner L. Zsigmond Breitner Lipót Brill Ferenc Brodesser János Bródy József Brust Dávid Chorin Ferenc dr. ifj. Csukássy Jenő dr. Czettel Gyula Czóniczer Márton dr. Damjanovics László Dán Leó Dési Géza dr. Dick Béla Dökker Ferenc Drucker Géza Eckermann Ede Eckermann Ede dr. Ehrlich G. Gusztáv Eisler Samu Ember Károly Epstein Manó dr. Erős Sándor dr. Eulenberg Salamon dr. \ Faludi Ágoston Farkas Gyula Feleki Béla dr. Fleischl Sándor Fodor István Follért Károly Földes Árpád dr. Freudiger Károly . Friedlánder Manó dr. Friedmann Bernát dr. Friedrich Vilmos dr. Frivaldszky Sándor Fülöp Károly dr. Füredi Gyula Füredi Mór dr. Fiirst László Gaár Vilmos dr. Gamauf Géza Garai Samu Gaszner Pál ^_ Gálos Kálmán Gebhardt Károly dr. Gellért Jenő Gerber Béla dr. Gerenday Béla Gerlei Lajos Ghillány Mihály dr. • Girardi József Glass Viktor Glósz Ferenc dr. Glück Erős János Glück Frigyes Glücksthal Samu dr. Goldmann József Goldschmied Bernát Gottermayer Nándor Grauer Vilmos dr. Grecsák Károly Gregersen Endre dr. Grossmann Miksa Grünfeld Miksa Grünn János dr. Hahóthy Sándor Hainiss Géza dr. Hajdú Marcel dr. Hajós Zsigmond dr. Halász Frigyes dr. Halász Manó Harsányi Adolf Havass Rezső dr. Haypál Benő Hecht Ernő dr. Heinrich Kálmán dr. Hennyey Vilmos dr. Herczeg József Herz Lajos Herz Viktor Herzfeld Frigyes Heteés Antal dr. Heuthaler Frigyes Hermán Ödön Hock János Hoepfner Guidó Hoffmann M. Mihály Hoitsy Pál Holitscher Szigfrid dr. Holzer Sándor Horner Samu Horvát Lipót dr. Horváth József Huber Antal Hudetz János Hűvös Iván Junker Pál dr. Kallina Oszkár Kann Lajos Kaszab Aladár Kauser Gyula Kállay Dezső Kántor Ferenc Kelemen Adolf Kelemen Lajos dr. Képes László dr. Kertész József Kertész Pál Kertscher István Kis J. Jenő Kiss József dr. Klassohn Gyula Klein Gyula Kléh László dr. Klopfer Jakab Kollár Lajos Kom mer Ferenc Kotányi Zsigmond Kovách Aladár dr. Kovács Ernő dr. Kovács Jenő dr. Kovács Károly Kovács-Sebestény Aladár Kozma Jenő dr. Kraemer József dr. Kramer Miksa Krammer-Kászonyi Károly Krayer Emil Kreycsi Rezső dr. Ladányi Zoltán Lajta Henrik Lajta Pál Laumann József

Next

/
Oldalképek
Tartalom