Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1918

7. 1918. április 30. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

1917. ápr ilis 30-iki közgyűlés. 173 : II. JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Bárczy István dr. főpolgármester, majd Bódy Tivadar dr. polgármester elnöklete alatt: Déri Ferenc dr. alpolgármester, Melly Béla dr. árvaszéki elnök, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Buzay Károly, Csupor József dr., Fock Ede, Krátky János, Márher Aladár, Piperkovics Bátor, Stankovits Szilárd, Városy Gyula dr., Wildner Ödön dr. tanácsnokok, Sallay Árpád dr. tanácsnok-főjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Szimély Árpád főszámvevő, Gárdonyi Albert dr. főlevéltáros, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató, továbbá: Arányi Ignác Auer Róbert Bachruch Károly Bamberger István dr. Baracs Marcel dr. Bayer Antal Bálint Dezső Bátori Károly Beck Adolf Becsey Antal Beiméi Sándor Benedek Dezső Benedek János dr. Benedek Sándor Bérezik István Berger Rezső dr. Berger Simon Bihari Mór dr. Biró Henrik Bittner János Bloch Sándor Bogdányi Mór Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Böszörményi Oszkár dr. Breitner L. Zsigmond Breitner Lipót Breslmayer Román Brill Ferenc Brodesser János Bródy Lajos dr. Brust Dávid Buday-Goldberger Leó dr. Chorin Ferenc dr. ifj. Csukássy Jenő dr. Czettel Gyula Czóniczer Márton dr. Damjanovics László Dán Leó Dési Géza dr. Dick Béla Dökker Ferenc Drucker Géza Eckermann Ede Eckermann Ede dr. Ehrlich G. Gusztáv Ehrlich Manó Eisler Samu Ember Károly Epstein Manó dr. Erős Sándor dr. Eulenberg Salamon dr. Faludi Ágoston Farkas Gyula Feleki Béla dr. Fellner Sándor Fischér Emil Fodor István Follért Károly Földes Árpád dr. Freudiger Károly Freund Vilmos Friedlander Manó dr. Friedmann Bernát dr. Friedrich Vilmos dr. Frivaldszky Sándor Füredi Gyula Füredi Mór dr. Fürst László Gaár Vilmos dr. Gamauf Géza Garai Samu Gaszner Pál Gebhardt Károly dr. Gellért Jenő Gerber Béla dr. Gerenday Béla Gerlei Lajos Girardi József Glass Viktor Glück Erős János Glück Frigyes Glücksthal Samu dr. Goldschmied Bernát Gottermayer Nándor Grauer Vilmos dr. Grecsák Károly Gregersen Endre dr. Grossmann Miksa Grürrfeld Miksa Grünn János dr. Grünwald Mór Hahóthy Sándor Hainiss Géza dr. Hajdú Marcel dr. Hajós Zsigmond dr. Halász Frigyes dr. Halász Manó Harsányi Adolf Havass Rezső dr. Haypál Benő Hecht Ernő dr. Heinrich Kálmán dr.' Herczeg József Herz Lajos Heteés Antal dr. Heutrialer Frigyes Hermán Ödön Hock János Hoepfner Guidó Hoffmann M. Mihály Hoitsy Pál Holitscher Szigfrid dr. Holzer Sándor Horner Samu Horvát Lipót dr. Huber Antal Hudetz János Htivös Iván Junker Pál dr. Kaczián János Kann Lajos Kartschmaroff Arnold Kaszab Aladár Kauser Gyula Kállay Dezső Kántor Ferenc Kelemen Adolf Kelemen Lajos dr. Képes László dr. Kertész József Kertész Pál Kertscher István Kis J. Jenő Kiss József dr. Klassohn Gyula Klein Gyula Kléh László dr. Klopfer Jakab Kollár Lajos Komlós Ágost dr. Kommer Ferenc Kotányi Zsigmond Kovách Aladár dr. Kovács Ernő dr. Kovács Jenő dr. Kovács Károly Kovács-Sebestény Aladár Kozma Jenő dr. Kögler Gusztáv Kraemer József dr. Krakauer Samu Kramer Miksa Krammer-Kászonyi Károly Krausz Simon Krayer Emil Kreycsi Rezső dr. Kunz Jenő dr. Ladányi Zoltán Lajta Henrik Lajta Pál Laumann József Lánczy Leó 44

Next

/
Oldalképek
Tartalom