Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1915

1. 1915. január 27. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

ff r BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGA 1915. JANUÁR 27-ÉN TARTOTT 1-ső, RENDES, KÖZGYŰLÉSE. I. TÁRGYSOROZAT. i4; Délután y 2 4_5 óráig. 1. A közigazgatási bizottságban kilépés folytán megüresedett öt, az igazoló választmányban, annak újjáalakítása folytán megüresedett nyolc, valamint a pénzügyi- és a közokta­tási bizottságban megüresedett két-két tagsági helynek választás útján való betöltése. B) Délután 4 órakor. /. Az 1872. évi XXXVI. t-c. 100 §-a értelmében előre kitüzettek: Dr. Márkus tnok. 2. Bizottsági és tanácsi előterjesztés az állat- és növénykert 1915. évi költségelőirányzatának megállapítása ügyében. Dr. Harrer tnok. 3. Bizottsági és tanácsi előterjesztés a „Fegyver- és gépgyár r.-t." kérvényére, a IX. ker. Soroksári-úton fekvő fővárosi ingatlanból újabb területrész eladása iránt. Dr. Berezel tnok. 4. Bizottsági és tanácsi előterjesztés a községi alap és a székes­főváros kezelése alatt álló intézetek és alapok 1915. évi költségelőirányzatának megállapítása ügyében. II. Rendes tárgyak: Almády tanácsnok. 5. Bizottsági és tanácsi előterjesztés a „Stefánia" pesti szegény­gyermekkórház-egylet segélye ügyében. Dr. Déri tanácsnok. 6. Bizottsági és tanácsi előterjesztés a Skultéty Lajos-féle dadogók és beszédfogyatékosok tanfolyamának segélye ügyében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom