Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1913

23 . 1913. november 17. díszközgyűlés jegyzőkönyve

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGA 1913. ÉVI NOVEMBER 17-ÉN A BALPARTI VIGADÓ NAGYTERMÉBEN TARTÓT] (23.) DÍSZKÖZGYŰLÉSE. Aá i* I. TÁRGY. A három testvérváros: Pest, Buda és Ó-Buda egyesítésének negyvenedik évfordulója. II JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Bárczy István dr. helyettes főpolgármester elnöklete alatt: Rózsavölgyi Gyula, Bódy Tivadar dr., Festetics Géza gróf alpolgármesterek, Melly Béla dr. árvaszéki elnök, Almády Géza, Buzay Károly, Buzáth János dr., Déri Ferenc dr., Fock Ede, Folkusházy Laios, Harrer Ferenc dr., Krátky János, Márkus Jenő dr., Piperkovics Bátor, Rényi Dezső, Vita Emil dr., Wildner Ödön dr. tanácsnokok, Márher Aladár tanácsnok-főjegyző, Melha Kálmán főügyész, Szimély Árpád főszámvevő, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató; továbbá: Ernőd József dr., Gergelyi Sándor, Gorecky Zsigmond, Hanvai Sándor, Márkus Imre, Rózsavölgyi Antal, kerületi elüljárók; Rupp László, Szalay Sándor dr. és Szepessy Rezső dr. Acsay Antal dr. Adler Zsigmond dr. Andreánszky Jenő dr. Auer Róbert Bachruch Károly Back Fülöp Bakács János Bamberger István dr. Baracs Marcel dr. Baranski Gyula dr. Basch Gyula dr. Battenberg Lajos Bayer Antal Bán Sándor Báthory Károly Beck Adolf Becsey Antal Beiméi Sándor Beliczay Béla Benedek Dezső Benedek János dr. Berger Rezső dr. Biró Henrik Bischitz Miksa dr. Bittner János Blum Sándor Boros Ernő dr. Bosnyák Izsó Bossányi Iván dr. Botzenhardt János dr. Böszörményi Oszkár dr. Brachfeld Sándor Breitenfeld Ferenc dr. Breitner Lipót Brcitner L. Zsigmond Bvodesser János Bródy Ernő dr.. Bródy József Bródy Lajos dr. Bródy Samu dr. Brust Dávid Chorin Ferenc dr. ifj. Csukássy Jenő dr. Czettel Gyula Czigler Ármin dr. Czóniczer Márton dr. Darvai Fülöp dr. Dán Leó Dick Béla Eckermann Ede Eiser Nándor Elek Bernát Ember Károly Engel Pál Epstein Manó dr. Erényi Béla Ernyei Mór dr. Erős Sándor dr. Eulenberg Salamon dr. Farkas Gyula Feleki Béla dr. Fischer Emil Follért Károly Forbáth Imre dr. Földváry Imre Franki Adolf Freund Vilmos Fried Zsigmond Friedmann Bernát dr. Frisch Ignác Frivaldszky Sándor Fülöp Károly dr. Füredi Mór dr. Fürst László Gaár Vilmos dr. Gamauf Géza Gál Károly Gálos Kálmán Gebhardt Károly dr. •Gelléri Mór Gellért Jenő Gerber Béla dr. Gerenday Béla Gerlei Lajos Ghillány Mihály dr. Girardi József Glück Erős János Glück Frigyes Glücksthal Samu dr. Goldschmied Bernát Grauer Vilmos dr. Grecsák Károly Grossmann Miksa Grünfeld Miksa Grünn János dr. GrUnwald Mór GundI János Győry István dr. Hahóthy Sándor Hainiss Géza dr. Hajdú Marcel dr. Halász Frigyes dr. Halász Manó Harsányi Adolf Havas József Havass Károly Havass Rezső dr. Haypál Benő Hegedűs János dr. Heinrich Kálmán dr. Herczeg József Herz Lajos Herzfeld Frigyes Heuthaler Frigyes Hermán Ödön Holzer Sándor Horner Samu Horváth A. János Horváth József Horvát Lipót dr. Hoszpotzky Alajos Hűvös Iván Hűvös József Jenes Vilmos 192

Next

/
Oldalképek
Tartalom