Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1912

20. 1912. december 11. rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve - 1734 - 1735

666 1912. december ll-iki közgyűlés. 1735. szám. Buzay Károly tanácsnok-főjegyző felolvassa az igazoló választmány folyó évi november hó 27-én 3315. sz. a. kelt következő jelentését: „Nagyságos h. Főpolgármester Úr! Van szerencsénk tisztelettel jelenteni, hogy a törvényhatósági bizottság felerészben való kiegészí­tése céljából folyó évi november 21-én és 22-én megtartott községi választások alkalmával megválasz­tott valamennyi törvényhatósági bizottsági rendes- és póttagot igazoltuk és pedig: a) Az összes választók sorából választott követ­kező bizottsági rendes- és póttagokat: Szebeny Antal dr. Perczel Béla Hegedűs János dr. Pyber Ignác Grünn János Mészáros Ferenc Lendl Adolf dr. Haypál Benő Németh Imre dr. Kreycsi Rezső dr. Hoszpotzky Alajos Eckermann Ede dr. Faludi Ágoston •I. kerület. Rendes tagok: Ripka Ferenc dr. Petri Ottó Telkes Aladár Becsey Antal Havas József Póttagok: Sztankovits Ferenc dr. //. kerület. Rendes tagok: Hennyey Vilmos dr. Neuschlosz Kornél dr. Ernyei Mór dr. Kozma Jenő dr. Kögler Gusztáv Póttagok: Németh Károly G?za Bozóky Ádám dr. ///. kerület. Rendes tagok: Ott Ádám dr. Szilágyi Károly Müller József Szende Alajos Bérezik István Székely Dezső dr. Benedek János dr. Palotay Ödön Mezei Lajos Mittelmann Bernát dr. Póttagok: Szepessy Ágoston Orova Zsigmond dr. Nebenführer József Politzer Zoltán dr. Melkó Bertalan Acsay Antal dr. Ember Károly Hermán Ödön Hahóthy Sándor Krammer Károly Garai Samu IV. kerület. Rendes tagok: Preyer Hugó dr. Frivaldszky Sándor Parall Ferenc Gaár Vilmos dr. Csukássy Jenő dr. Lajta Henrik Póttagok: Kovács József V. kerület. Rendes tagok: Bárczy István dr. Nóvák Nándor dr. Forbáth Imre dr. Gerber Béla dr. Márkus Dezső dr Kassai Ferenc dr. Sándor Pál Czigler Ármin dr. Kovách Aladár dr. Komlós Ágost dr. Nagy Andor

Next

/
Oldalképek
Tartalom