Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1910

26.3 1910. december 23. rendes (utolsó) folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 1999

191 0. december 23-iki közg yűlés. 1999. szám. 726 TI B) Középitések. 1. Csatornázás: a) Ideiglenes műszaki személyzet.... 13.820 K 2. Vízműtelepek: a) I. szakasz 400.000 „ b) A jobbparti vízmű kibővítésének elő­munkálatai 20.000 „ c) Ideiglenes műszaki személyzet .... 13.240 „ 3. Vízvezetéki csőhálózat kiterjesztése . . . 300.000 „ C) Gazdasági beruházások. 1. Állat- és növénykert berendezése .... 1,140.000 „ 2. Ártézi-fürdő 1,100.000 „ D) Közoktatásügy. 1. Iskolák: a) III. ker. szentendrei-úti elemi iskola. . 200.000 b) V. ker. balatonutcai polgári fiúiskola . 100.000 c) VI. ker. erdőtelki elemi iskola . . 300.000 „ d) VI. ker. ütegutcai polgári leányiskola . 200.000 „ e) VI. ker. arénaúti elemi iskola.... 300.000 „ /) VII. ker. teleputcai iskola 200.000 „ g) VII. ker. hernádutcai elemi leányiskola . 200.000 „ h) VII. ker. hernádutcai elemi fiúiskola . . 200.000 „ i) VII. ker. Hungária-úti elemi iskola kibő­vítése 200.000 „ y)VIII. ker. vasutcai felső kereskedelmi iskola 300.000 „ /y VIII. ker. Bezerédy-utcai elemi iskola 100.000 „ /l VIII ker. Ludoviceum-utcai elemi iskola és óvó 300.000 „ m) IX. ker. Tóth Kálmán-utcai elemi iskola 300 000 „ n) X. ker. halomutcai elemi és polgári leányiskola 300.000 „ E) Közélelmezésügy. 1. Szaryasmarha-közvágóhid kibővítése: a) Ideiglenes műszaki személyzet.... 10.760 „ 2. Központi vásárcsarnok kibővítése .... 400.000 „ F) Közjótékonyságügy. 1. Népszálló 450000 ­2. Népháza JUU.UIW „ 3. Szükséglakások: a) Az egyes kerületekben 300.000 . b) V. ker. Újpesti-rakparton 200.000 „ G) Közegészségügy:' 1 A Szt. Gellért-kórház kibővítése: Ű) Négy betegpavillon 300.000 „

Next

/
Oldalképek
Tartalom