Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1909

23. 1909. december 15. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069

710 1909. december 15-iki közgyűlés. 2069. szám. az ekként, valamint az időközben történt lemondások és elhalálo­zások folytán megüresedett kerületi választmányi tagsági helyek a törvényhatósági bizottsági tagok választásával egyidejűleg f. évi november hó 18-án. és 19-én választás utján betöltessenek. Az újonnan megválasztott kerületi választmányi tagok név­jegyzékét /. alatt csatolva beterjesztjük azzal, hogy a jegyzékben felsorolt választmányi tagokat a mai napon tartott ülésünkben iga­zoltuk." A beterjesztett névjegyzékben felsorolt és igazolt választmányi tagok a következők : I. kerület. 1906. éviek: 1. Petrich Márton 2. Szerényi Béla 3. Kloze Róbert 4. Kocsis Ferenc 5. Müllner János 6. Ulmer Ágoston 7. Patiszti Károly 8. Wehrmann Béla 9. Sztankovics Ferenc dr. 10. Patkó István 11. Róth Lajos 12. Droppa Károly 13. Avar László 1909. éviek: 1. Kresselbauer Béla 2. Szalay Győző 3. Lindenbach István 4. Günther Pál 5. Fináczy Béla dr. 6. Benedicty József 7. Peyerl József 8. Incze József 9. Strausz István 10. Hermann Gyula dr. 11. Juhász Ödön 12. Weber Adolf dr. 13. Pollák Manó 14. Hódosi Sándor 1909. éviek 1. Bartus Gyula 2. Csókás Gusztáv 3. Szatala Emil 4. Hegedűs Lajos 5. Kozanek József 6. Taszler József 7. Preiszler István 8. Stemmer Olivér 9. Mayer Gyula 10. Huber Lajos 11. Zwickli András II. kerület. 1906. éviek. 1. Weinek Károly dr. 2. Bozóky Ádám dr. 3. Andrásovich Géza 4. Weimesz Marian 5. Gallauner Károly dr. 6. Kallina Oszkár 7. Engel András 8. Jatzkó Károly 9. Gattein Ede 10. Schimmerlik Mór III. kerület. 1906. éviek: 1. Birkl István 2. Thaler István 3. Berger Ármin 4. Rosenfeld Antal 5. Gernedl Mihály 6. Orova Zsigmond dr. 7. Breitner Károly 8. Lasetzky Márton 1909. éviek: 1. Haszmann Sebő 2. Dvorzsák Ferenc 3. Skrinár János 4. Schwarzmann Lajos 5. Rácz Ferenc 6. Szepessy Ágoston 7. Frey István 8. Schmiedkunz Lajos 9. Szolnoky László 10. Berger Lipót dr. 11. Grösztenberger István dr. 12. Kunze Rezső 13. Ries Donát 14. Kovács Gusztáv 15. Löwy Lipót 16. Boschán Márk

Next

/
Oldalképek
Tartalom