Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1901

4.2 1901. február 7. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 189 - 190 - 191 - 192

1901. február 7-iki közgyűlés. 102. szám. 75 városbíró — és Bozóky István helyettes városbíró betegsége tartamára a II. ker. helyettes városbírói teendők ellátásával bízatván meg, a szabályszerű eskü letétele után ezen tisztségében már 1900. évi szeptember hó 7-ike, tehát több mint hat hét óta megszakítás nélkül működik, helyettes városbírói működéseért a székesfőváros ker. elülj ár óságairól szóló szabályrendelet 25. §-a alapján 1900. évi szeptember hó 7-től kezdődőleg a tényleges megbízatás tartamára havi 100 K., azaz Egyszáz korona tiszteletdijat állapit meg. Miről a tanács további megfelelő intézkedés végett tárgyiraton értesíttetik. Márkus József s. k.. főpolgármester, elnök. Matuska Alajos s. k., alpolgármester. Bayer László s. k.. Galgóczy Károly s. k., Schubert János s. k., Steinhardt Antal s. k., Mauthner Ödön s. k., Hiteléül : Komlós Ágost dr. s. k., Springer Ferencz dr. s. Dózsa Kálmán s. k., Schiller György s. k., Zbóray Béla s. k., k., fővárosi bizottsági tagok. Földváry Antal s. k., h. főjegyző. Szt'-kesfíivárosi házinyomda 20

Next

/
Oldalképek
Tartalom