Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1900

26. 1900. december 1. rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve - 1582

1900. deczember 1-i közgyűlés. 1582. szám. 531 !1582. Főpolgármester úr a következő előterjesztést intézi a közgyűléshez: „Tisztelt Közgyűlés ! A törvényhatósági bizottság tagjai mandátumának lejártával egyidőben a kerületi választmányok tagjainak felerésze is kilépett. A törvény rendelkezéseihez képest ezen választmányi tagsági helyek is be lettek töltve és a választások eredményéről az igazoló választ­mány szintén megtette jelentését. Méltóztassék megengedni, hogy ezen jelentés is a közgyűlés szine előtt kihirdettessék oly czélból, hogy az is a mai ülés jegyzőkönyvébe felvettessék." Felolvastatott a folyó évi november hó 12-én és 13-án meg­választott kerületi választmányi tagok következő névjegyzéke: I. kerület. Huber György, Petrich Márton, Bursics Antal, Rössler Károly, Sztankovics Ferencz dr., Némethy Antal, Schmelhegger Nándor, Hermann Károly, Trettina József, Hállay Ferencz, Szobek József, Malek Lajos, Ternyey Farkas. II. kerület. Hochholzer Károly, Török Árpád, Weinek Károly dr., Bozóky István, Bozóky Ádám dr., Friedrich Károly, Németh Imre dr., Seide József, Kögler Gusztáv, Ludwik Elemér dr., Frommann István, Szekula Gyula. III. kerület. Birkl István, Gernedl Mihály, Linczenpolcz Ferencz, Ruh Géza, Éder Antal, Berger Ármin, Weisz István, Skrinár János, Mittelmann Bernát dr., Pfeiffer István, id. Schlosser József. IV. kerület. Dr. Zboray Miklós, Buschmann Ferencz, Csalányi Károly, Müller Antal, Speray János, Simon Imre, Hubenthal Lipót, Lux Mihály, Leth Lajos, dr. Maislis Mór, Gergő Izor dr., Tiller Samu, Strausz Lajos. V. kerület. Madarassi Vilmos, Kogler János, Cziegler Ármin dr., Kommer Ferencz, Mándoki Mór dr., Kövér Samu dr., Szűcs Vilmos dr., Murányi Ernő dr., Balog Sándor dr., Deutsch Vilmos, Fon Dezső, Pick Ede. VI. kerület. Thury János, Kernstock József, Kankovszky Antal, Takács Ferencz, Körmendy Gyula, Beck Géza, Takács Gyula, Schwartz Antal, Franki Jakab, Schwarcz Gyula, Preizach Miksa dr., Ödönfi Miksa dr., Wukow József, Moógor Károly, Klein Fülöp dr., Weiner Miksa. VII. kerület. Ernst József, Fantó Henrik, Gach Károly, Honig Antal, Kanczer Kálmán, Kunstádter Mór, Mélkó György, Nagy Imre, Róna Imre, Schwarcz Jenő, ifj. Sprung János, Sturza János, Weisz Pál, Ziegler Géza. VIII. kerület. Demjanovich Emil dr., Szentes Aurél, Lavotta Lajos, Tenk János, Neumann Mór dr., FeHner Dávid, Almássy Jakab, Földes Árpád dr., Bravmann Mór, Szauer József.

Next

/
Oldalképek
Tartalom