Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1900

16. 1900. június 20. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

1900. június 20-iki közgyűlés. S07 székesfővárosi alapítványi helyre hirdetett pályázat eredményéről. Rényi főjegyző 38. Bizottmányi és tanácsi előterjesztés: a Vili. ker. elöljáróság uj épületének gőzfűtéséhez engedélyezendő gépészi állás tárgyában. 39. Böhm Gottfried végrehajtó nyujdíjazása iránt; 40. A tanács előterjesztése: Burg Ferencz helyettes városbíró részére tiszteletdíj megszavazása iránt. 41. Bozóky István helyettes városbíró részére tiszteletdíj meg-, szavazása iránt. 42. Dr. Bosányi Iván fordító kérvényére, évi átalánydíjának felemelése tárgyában. 43. Füzér János ideiglenes szolga kérvényére korengedélyért. 44. A székesfővárosi tisztviselők és hivatalnokok illetmé­nyeinek rendezéséről szóló 1382/94. szánni kgy. határo­zat módosítása tárgyában. II. Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Márkus József főpolgármester elnöklete alatt: Halmos János polgármester, Matuska Alajos, alpolgármester, Kiiu Gyula, Lung György, Szabó Károly, dr. Vaszilievits János tanácsnokok, Rényi Dezső főjegyző, dr. Schermann Adolf főorvos, Adler zsigmond dr., Arnstein Henrik, Augenstein Samu, Axaméthy Lajos dr., Bachát Dániel, Back Fülöp, Bálint Sándor, Bayer László, Barbás József dr., Báron Jónás dr., Baumann Antal, Beiméi Sándor, Benedek Sándor, Boros Soma, Breitner L. Zsigmond, Bubala György, Bűrg Ferencz, Burián Béla dr., Cristofoli Fortunato, Czigler Győző, Császár Jenő, Csillag Benő, Darvas Fülöp dr., Dépold Lajos, Dezsényi József, Dobrovszky Ágoston, Dózsa Kálmán, Éberling József, Ébner János dr., Ehrlich G. Gusztáv, Eckermann Ede, Kulenberg Salamon dr., lovag Falk Zsigmond, Farkas Gyula, Fenyvessy Adolf, Fraenkel Sándor dr., Frcy József, Freyberger Pál, Fried Adolf dr., Forray Gábor, Földváry Imre, Fülöp Károly dr., Garancsy Mihály, Gebhardt József dr., Gelléry Mór, Gerő Lajos dr,', Glück Frigyes, Gőőz József dr., Grauer Vilmos dr., Grossmann Miksa, Gundol János, Gyárfás Sándor, Győry Elek dr., Hahóthy Sándor, Hainiss Géza dr., Halász Gyula, Hartenstein Zsigmond, ifj. Haszmann József, Hebentanz Nándor, Hecht Ernő dr., Hegedűs János dr., Hegedűs Károly, Heinrich Kálmán dr., Heltai Ferencz dr., esetei Herczog Péter, Hilbert Károly, Hindy Kálmán, Hirsch István, Hirsch József Lajos, Hudecz János, Hulitius Károly, Hüttl Tivadar, botfai Hűvös József, Jalics Géza, Járinay Gyula dr., báró Kaas Ivor, Kállay Gyula, Kanyó Sándor, Keleti (iyula dr., Kirner Károly, Kiss József dr., Kleiner Ármin, Kléh László dr., Komoroczy Sándor, pákai ifj. Kölber Fülöp, Kramer Miksa, Kriegner György, Kunváry Fülöp, Kurfürst Miksa, Landau Imre, Láng György, Laufenauer Károly dr., Légrády Károly, Lengyel Sándor, Lindmáyer Ferencz, Massanek Rezső, Mattyus Arisztid, Mauthner Adolf, Medre y Zsigmond, Mezei Péter, Mihálovits Antal, Moldoványi Sándor, szentimrei Morlin Imre, Morzsányi Károly dr., Mössmer Ferencz, Mutschenbacher Béla dr., Xémai Antal, Öetl Antal, Okolicsányi Gyula, Ott Ádám dr., Ott Lajos, Órley Lajos dr.. Paksy Béla, Parall Ferencz, Polónyi (iéza, Popper István, Preyer Hugó dr., Pucber József, Quittner Zsigmond, Radocza János, Rácz Károly dr., Reményi Antal, Komeiser Béla, Rónay Károly dr., Rosembersky Ödön dr., Rózsavölgyi Manó dr.. Rock (iéza dr.. Röser Miklós, Rupp Imre, ruszti Uust József, Saly Dezső. Sebá-liter Jakab dr., Scheich Károly, Schiller György, Sándor Pál. Schmitterer Imre, Schubert Sándor, Schreyer Jakab dr., Scbvarz Ármin, Spannberger Alajos, Steinhardt Antal, Szabó János, Szabó József, Szabó M. Ferencz, Tenczer Pál, Tóth László dr., Török György. Török Aurél dr., Török Sándor, Ulhnann Pál dr., Vázsonyi Vilmos dr., Véri Károly. Virava József dr., Vuk Lajos, Waldhauser Adolf, Wagner (iéza dr., Wagner Jenő dr., ifj. Wéber József, Weinszeisz, Lajos, Weisz Jakab dr., Weisz Leó, Wellisch Alfréd,

Next

/
Oldalképek
Tartalom