Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1895

1. 1 895. január 9. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

FŐVÁROS LEVÉLTÁRA ^// Budapest székes főváros törvényhatósága 1895. évi január hó 9-ikén tartott rendes közgyűlésének MQ\ jegyzőkönyvé." ^/<«s­Jelen voltak : Ráth Károly főpolgármester úr elnöklete alatt: Kamermayer Károly polgármester, Márkus József alpolgármester, dr. Sipőcz László árvaszéki elnök, Csendics Gyula, Haberhauer János, Kun Gyula, Lung György, dr. Nagy Lajos, Rózsavölgyi Gyula, Vosits Károly tanácsnokok, Kullmann Lajos főjegyző, Toldy József főügyész, dr. Gebhardt Lajos főorvos, Lechner Lajos főmérnök - köz­épitési igazgató, dr. Toldy László főlevéltárnok, Adler Károly, Aebly Adolf, Andaházy László, dr. Apaticzky Sándor, Augenstein Samu, Ágoston József, Arnstein Henrik, Bachát Dániel, Baintner Imre, Bánhegyi C. József, Balázs Mór, dr. Barbás József, Bálint Sándor, dr. Báron Jónás, Beck Dénes, beliczi Beliczay Béla, Benedek Sándor, Berkes Kálmán, dr. Bernáth Béla, Berzeviczy Albert, Biscara Endre, Bobula János, Bogisich Lajos, Bogisich Mihály, Breitner Zsigmond, Breselmeyer Román, dr. Bródy Samu, Boros Soma, Burg Ferencz, dr. Burszky Dániel, Czajlik Alajos, Császár Jenő, Csepreghy János, Csikváry Jákó, Czigly János, Daubek János, dr. Darvay Fülöp, Deutsch Samu, hatvani Deutsch Sándor, Dobrovszky Agoston^Duma György, Eckermann Ede, Ehrlich G. Gusztáv, Eigl Nándor, Evva Lajos, dr. Ebner János, Ernyei Mór, Fekete József, Fektor Ferencz, dr. Feleki Béla, Fenyvessy Adolf, tóvárosi Fischer Ignácz, csongrádi Forgó István, Freiszleder Nándor, Freund Vilmos, Frey József, dr. Friedmann Bernát, Fürst Jakab, Garancsy Mihály, Gailner József, dr. Gebhardt József, Gebhardt József III. k., Gebhardt Károly, Glück Frigyes, budai Goldberger Samu, dr. Gombár Tivadar, dr. Gonda Ignácz, dr. Göőz József, Görög István, dr. GrÓsZ Sándor, Grossmann Miksa, Grötschl Imre, győri Gschwindt Mihály, Gundel János, Gyárfás Sándor, dr. Győry Elek, Gyulányi Adolf, Hahóthy Sándor, dr. Hajdin Károly, dr. Halász Ferencz, Halász Gyula, dr. Hajós Zsigmond, Hampl Sándor, dr. Havass Rezső, Hebentanz Nándor, Hegedűs Ferencz, dr. Hegedűs János, Hegedűs Károly, Heinrich István, dr. Heinrich Kálmán, Heltai Ferencz, Hindy Kálmán, Hirsch József Lajos, Hirsch István, Horváth József, Hulitius Károly, Hüttl Tivadar, dr. Hűvös Józset, Jamniczky Lajos, dr. Jármay Gyula, báró Kaas Ivor, Kállay Gyula, Kanovits B. Mór, Kanyó Sándor, Kartschoke János, Kauser János, Kasits Péter, Kertscher István, dr. Kertész Aba, Kirner József, Kirschhoffer Károly, dr. Kiss József, Kleineisel Jakab, Kleiner Ármin, Kléh István, dr. Kléh László, Kohner Ágoston, Kokesch Sándor, dr. Kollár Lajos, Komlósy László, Koób Géza, Kossuthányi Géza, Kosztka Árpád, Kőváry Ármin, Kramer Miksa, Krancz Ede, megyeri Krausz Lajos, megyeri Krausz Izidor, Kriegner György, Krizsán Mihály, Kugler József, Kúnváry Fülöp, Lád Károly, Lengyel Sándor, Linczer Imre, Lindmayer Ferencz, Lovrich Gusztáv, dr. Löw Sámuel, Ludvigh János, dr. Ludvik Endre, Mandelló Károly, Mandl J. Ignácz, Massanek Rezső, Mauks János, Máttyus Arisztid, Medrey Zsigmond, Mezey Péter, rákosfalvi Mérő János, Michl Alajos, Mihalovits Antal, dr. Miklósi Henrik, Morbitzer Lőrincz, szt.-imrei Morlin Imre, Moldoványi Sándor, dr. Morzsányi Károly, Mö^siner Ferencz, dr. Mutschenbacher Béla, Nagy Dezső, Némái Antal, Németh Antal, Németh Titusz, Neumann Ármin, dr. Niedermann Gyula, dr. Nyiry Lajos, Nóvák Sándor, Okolicsányi Gyula, dr. Országh Sándor, Osztoits Mihály, Ott Lajos, dr. Ott Ádám, Paksy Béla, Palotai Rezső, Pártos Béla, Pásztory Károly, Peringer Ferencz, Polónyi Géza, Popper István, Preuszner József, Prűckler László, Quittner Zsigmond, Radocza János, dr. Rácz Károly, ifj. Reichl Károly, Szörényi Reischl Károly, Rémi Róbert, Roller Mátyás, Rozemberszky Ödön, dr. Rózsavölgyi Manó, dr. Röck Géza, Rupp Imre, Rupp Zsigmond, Sámuel Lázár, Seenger Béla, 'Sigray Pál, Simon Jakab, Spannberger Alajos, dr. Springer Ferencz, Stéger Tamás, Steiger Gyula, dr. Stern

Next

/
Oldalképek
Tartalom